Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za narodno zdravlje (fond)
Signatura: HR-HDA-165
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BH ONZ (hrvatski)
Razdoblje: 1939 - 1941
Arhivske jedinica: 11 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 100 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za narodno zdravlje (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Dio gradiva je preuzet kao arhivska masa pod nazivom "Financije" (1849-1945), od Ministarstva financija NRH (akv. br. 11/1947). S tom cjelinom stiglo je 6 svežnjeva ovog fonda. Godine 1967. preuzeta je rasuta (pomiješana) arhivska masa "Zdravstvo", o čijem preuzimanju nema sačuvane dokumentacije.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži personalne predmete zdravstvenog osoblja, računske spise, predmete o ljekarnama, higijenskim ustanovama, bolnicama, lječilištima i kupalištima, izvješća o bolestima, bolnoopskrbnim troškovima, stručnim ispitima, specijalističkim ispitima, gradnji bunara, kanalizaciji i dr.
Izlučivanju: Nije izvršeno izlučivanje spisa.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema strukturi odsjeka: Opći odsjek (I), Odsjek za zdravstvenu službu (II), Odsjek za higijensku službu (III), Odsjek za bolnice i lječilišta (IV).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-165/AI - 1 Banovina Hrvatska. Odjel za narodno zdravlje (analitički inventar)
HDA-165/SI - 2 Banovina Hrvatska. Odjel za narodno zdravlje i socijalnu politiku - Zagreb (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 149: Savska Banovina. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije (Beograd) nalazi se fond AJ 39 - Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Opća napomena: Za potrebe analitičkog pretraživanja izrađena je odgovarajuća baza podataka, dostupna u čitaonici.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4142
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica