Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za tehničke radove (fond)
Signatura: HR-HDA-164
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOTR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. odjel za tehničke radove (hrvatski)
Razdoblje: 1936 - 1942 (Gradivo uglavnom datira iz razdoblja 1939-1941, osim dviju referentskih knjiga građevinskih inženjera iz razdoblja 1936-1942. )
Arhivske jedinica: 8.35 d/m
Tehničke jedinica: 27 knj. ; 58 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za tehničke radove (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Spisi i pomoćne knjige preuzete su u Arhiv po službenoj dužnosti od Sekretarijata za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove Izvršnog vijeća Sabora NRH 7. lipnja 1957. godine (reg. br. 535/1957).
Sadržaj jedinice: Spisi označeni rimsko-arapskim oznakama odnose se na projektiranje i građenje, a sadrže dozvole za nadogradnju i održavanje državnih puteva i mostova u Banovini, dokumente o nadzoru nad projektiranjem, personalije svih službenika Odjela (postavljenja, premještaji, dopusti, polaganje ispita, pritužbe, bolovanja, umirovljenja i sl.), podatke o banovinskim putarima, nadničarima, nadcestarima i nadzornicima puteva, generalne projekte za gradnju i popravak nadvožnjaka na željezničkim prugama, elaborate i nacrte za gradnju ili sanaciju betonskih mostova, nacrte i molbe za gradnju i rekonstrukcije općinskih puteva, dokumente o naplati taksa na kupovinu i prodaju, troškovnike za gradnju i popravke stambenih zgrada i stanova, troškovnike i nacrte za gradnju i popravke škola, crkava, bolnica, pošta, uporabne dozvole i nacrte za gradnju narodnih domova, zavoda, laboratorija, pilana, dokumente vezane uz regulaciju rijeke Drave i Mure, kao i regulaciju potoka, dokumente o gradnji mostova preko rijeke Save i sanaciji šteta od poplava, o eksproprijaciji zemljišta za rekonstrukciju puteva i odobrenja kotarskih planova u vezi s tim, spise o anketi brojenja saobraćaja na općinskim i kotarskim putevima. Posebnu seriju čine personalni spisi koji sadržavaju službeničke listove, sređene abecednim redom (A-P). Sačuvane su i knjige proračuna, referentske i poštanske knjige, te urudžbeni zapisnici za spise po rimsko-arapskim oznakama.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja gradiva 2004. godine izlučivanje nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige ; Arhitektonski nacrt ; Plan
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Knjige i spisi su odvojeni. Knjige su pojedinačno identificirane i popisane. Spisi se dijele na spise sređene prema prvobitnome sustavu rimsko-arapskih oznaka i personalne spise. Spise po rimsko-arapskih oznakama prate urudžbeni zapisnici. Personalni spisi su sređeni abecednim redom (A-P).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-164/SI - 1 Banovina Hrvatska. Odjel za tehničke radove - Zagreb (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4141
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica