Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Dubašnica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1882 - 1918
Normativni nazivi: Glavarstvo općine Dubašnica (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glavarstvo općine Dubašnica - Bogovići (o.Krk) (1882 - 1918) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Zakonom od 29.8.1882. osniva se nova mjesna općina Dubašnica sastavljena od poreznih općina: Dubašnica - Sv. Anton, Dubašnica - Bogović, Poljica, Sv. Fuska - Linardić i Sv. Fuska - Škrbe.
Povijest: Stvaratelj djeluje na temelju Zakona o općinama od 10.7.1863. s djelomičnim izmjenama 1868. i 1885. u vezi ujedinjavanja i dijeljenja mjesnih općina i upravljanja imovinom poreznih općina.
Općina Dubašnica je do 1905. godine pod nadležnošću Kotara Lošinj (s ispostavom u Krku), a od 1905. kotarsko sjedište je u Krku. Nakon sloma Austro-ugarske monarhije i proglašenja Države Slovenaca, Hrvata i Srba u jesen 1918. Glavarstvo općine u Dubašnici nastavlja s radom uz paralelni utjecaj mjesnog odbora Narodnog vijeća SHS.
Sjedišta: Bogovići (Krk) (1882-1918)
Djelatnost: Prema Zemaljskom zakonu o općinama iz 1863. općine su organi općinske autonomije.
Općine su imale vlastitu i prenesenu nadležnost. Vlastita nadležnost: sva pitanja u vezi općinske imovine i općinskih potreba koja su se mogla rješavati vlastitim sredstvima, kao upravljanje općinskom imovinom, sigurnost osoba i vlasništva, održavanje općinskih cesta, puteva, trgova i prometnica, postavljanje nadglednika zdravlja i morala, nadzor radnika i služinčadi, dobrotvorna djelatnost, građevinsko i požarno redarstvo, podizanje i održavanje pučkih škola, dražbe pokretnih dobara i postupci pomirbe. Prenesena nadležnost: svi poslovi povjereni od državne uprave kao sastav izbornih lista, suzbijanje bolesti kod stoke, sudjelovanje pri novačenju, policijske globe, održavanje zakona i dr.
Općina Dubašnica upravljala je bratovštinskim zakladama: Dubašnica, Poljica i Sv. Fuska te Uboškom zakladom Dubašnica.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Zakon o općinama od 10.7.1863. (Gesetz und Verordungsblatt fur das osterreichisch-illyrische Kustenland, 1863, str. 35-66), s djelomičnim izmjenama 1868. i 1885.; Zakon od 29.8.1882. (Bollettino delle Leggi ed Ordinanze per il Litorale austro-illirico,1882., svezak XX, str. 111.)
Unutarnji ustroj / genealogija: Svi stanovnici jednog mjesta čine općinu. Dvije ili više mjesnih općina moglo se ujediniti u jednu općinu kao i više općina ujedinjenih u jednu ponovo razjediniti te ustrojiti posebne mjesne općine.
Općinska tijela su općinsko zastupstvo i općinski odbor. Članovi općinskog zastupstva i njihovi zamjenici biraju se na tri godine. Općinsko zastupstvo iz svojih redova bira općinski odbor kao izvršni organ. Općinski odbor sastoji se od načelnika i najmanje dvojice općinskih savjetnika. U općini Dubašnica izdvojeni status imala je porezna općina Poljica. Temeljem zemaljskog Zakona o upravnim vijećima poreznih općina od 25.10.1868. toj poreznoj općini je Zemaljski odbor Markgrofovije Istre odobrio da izabere svoje upravno vijeće čime je ona dobila svoju posebnu financijsku upravu.
Opći kontekst: Stvaratelj djeluje u Austro-Ugarskoj monarhiji, u okviru Markgrofovije Istre, u razdoblju upravnih reformi kao i političkih borbi za viši stupanj nacionalne autonomije naroda u Carstvu.
Stvaratelji: (1882 - 1918)
(1882 - 1905)
(1918 - 1941)
Identifikator: HR-DARI/S - 4406
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica