Facebook
Naziv: Bilo-rudnici lignita Pitomača
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1948 - 1970
Normativni nazivi: Bilo-rudnici lignita Pitomača (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski ugljenokopi Pitomača (1948 - 1954) (hrvatski)
"Bilo" rudnici lignita Pitomača (1954 - 1967) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zakonom o nacionalizaciji ugljenokopi prelaze u vlasništvo države, točnije križevačkih ugljenokopa. Odlukom Narodnog odbora kotara Đurđevac br.7047/48 osniva se novo poduzeće pod nazivom Kotarski ugljenokopi Pitomača, a naziv se 1954. mijenja u "Bilo" rudnici lignita Pitomača. Godine 1961. otvorena je trgovina ugljenom u Pitomači. Zbog nelikvidnosti je 1963. uvedena prinudna uprava, a iz istog razloga je 1967. Skupština općine Đurđevac odlučila da poduzeće ode u stečaj koji je zaključen ukidanjem poduzeća 1969. godine 
Sjedišta: Pitomača
Djelatnost: Osnovne djelatnosti poduzeća su bile vršenje rudarskih istraga, eksploatacija ugljena, oplemenjivanje ugljena i prodaja ugljena na veliko i malo. Sporedne djelatnosti su bile elektro-mašinski poslovi u vlastitoj radionici, projektiranje rudarskih građevinskih objekata i tehnoloških procesa za vlastite potrebe, vršenje poslova stručnih službi (komercijalna, tehnička, financijska i opća). 
Unutarnji ustroj / genealogija: Uvođenjem radničkog samoupravljanja u poduzeću se kao najviši organ osniva Radnički savjet koji sačinjavaju predstavnici zaposlenih radnika. Drugi organ po važnosti je Upravni odbor. Radi rješavanja pojedinih problema osnivaju se komisije Radničkog savjeta npr. za kadrovska pitanja, za disciplinska pitanja, za investicijska pitanja, za molbe i žalbe. Stručna organizacija poduzeća bila je podjeljena na opći kadrovski odjel, tehnički sektor, financijski sektor, komercijalni sektor i ekonomsko-analitički sektor.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVT-61 Rudnici lignita "Bilo" Pitomača (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVT/S - 460
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica