Facebook
Naziv: Rudnici lignita "Bilo" Pitomača (fond)
Signatura: HR-DAVT-61
Imatelj: Državni arhiv u Virovitici
Skraćeni nazivi: Birudlig Pit (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1970
Arhivske jedinica: 4.25 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. ; 31 kut.
Odgovornost: Bilo-rudnici lignita Pitomača (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arihvski fond je preuzet od strane Skupštine općine Đurđevac dana 25.06.1976. godine, a zavedeno u knjizi akvizicije III. pod rednim brojem 302.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike i druge pomoćne knjige (matične knjige, glavne knjige, razne dnevnike). Od spisa su sačuvani opći spisi, sjednički zapisnici, projektna dokumentacija, kartice osobnih dohodaka i isplatne liste.
Izlučivanju: Arhivski fond nije izlučivan.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima ( NN, 105/97 ), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva ( NN, 67/99 ) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-61/SI - 1 Rudnici lignita "Bilo" Pitomača (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAVT/AJ 2367
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica