Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1955
Normativni nazivi: Saveza komunista Harvstke. Kotarski komitet Đurđevac (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Đurđevac (1941 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac (1952 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Đurđevac osnovan je 1941. godine i djelova je ilegalno za vrijeme II. Svijetskog rata. Nakon završetka rata i prelaska na mirnodopski ustroj Kotarski komitet KPH imao je sjedište u Đurđevcu. Teritorijalna i upravna reorganizacija vlasti 1952. godine odrazila se i na reorganizaciju u Komunističkoj partiji. Promjene se očituju u promjeni naziva Komunistička partija u Savez komunista i ukidanjem većeg broja kotarskih komiteta SPH i osnivanjem općinskih komiteta SKH. Kotarski komitet SKH Đurđevac ukinut je 01.09.1955. godine
Sjedišta: Đurđevac (1945 - 1955)
Djelatnost: Kotarski koimtet SKH Đurđevac je djelovao u skladu sa tadašnjom politikom i odlukama republičkih i saveznih organizacija SK Jugoslavije. Kotarski komitet je bio politički organ zadužen za kontrolu o provedbi u praksi smjernica republičkih i saveznih organa u svim segmentima društva. Nadležnost Komiteta se protezala na sve privredne, neprivreden i društvene organizacije i udruženja. Teritorijalna nadležnost Kotarskog komiteta SKH Đurđevac poklapala se sa teritorijem kotara Đurđevac. U nadležnosti Kotarskog komiteta Saveza komunista Đurđevac bili su općinski komitet u mjestima Đurđevac, Pitomača, Virje, Kloštar, Ferdinandovac, Molve i Novo Virje.
Unutarnji ustroj / genealogija: Kotarski komitet SKH Đurđevac sačinjavali su Konferencija, kao najviše partijsko tijelo koje bira Kotarski komitet kao najviši izvršni organ koji rukovodi poslovanjem pomoću Sekretarijata koji nadgleda rad stalnih i povremenih komisija osnovanih radi rješavanja određenih poslova i problema.
Identifikator: HR-DABJ/S - 485
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica