Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac (fond)
Signatura: HR-DABJ-193
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: KK SKH Đu (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1954
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane Komisije za povijest Saveza komunista Jugoslavije Bjelovar 1961. godine, knjiga akvizicije I., redni broj 22. Naredno preuzimanje je izvršeno 31.07.1975. godine od strane Općinskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Đurđevac, knjiga akvizicije III. redni broj 281. Od strane Hrvatskog državnog arhiva u Bjelovaru predan je dio arhivskog gradiva dana 21.10.2005. godine, a evidentirano je u knjizi akvizicije V. pod rednim brojem 776.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, opće spise, sjedničke zapisnike organa i tijela Komiteta, evidencije članova, planove rada i izvješća, spise izbora i financijske spise.
Izlučivanju: Arhivski fond je izlučivan u skladu sa općom i posebnom listom usvojenom od strane stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima ( NN, 105/97 ), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva ( NN, 67/99 ) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-193/SI - 1 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac (sumarni inventar)
DABJ-193/V - 1 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Đurđevac (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2417
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica