Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1955
Normativni nazivi: Saveza komunista Hrvatske. Kotarski komitet Garešnica (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Garešnica (1942 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica (1952 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Garešnica osnovan je u svibnju 1942. godine i djelovao je na teritoriju pod nadzorom partizanskih postrojbi. Nakon završetka rata Komitet prelazi sa ratnog ustroja i djelatnosti na mirnodopski. Godine 1952. Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Garešnica mijenja naziv u Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica. Sjedište Kotarskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Garešnica je u Garešnici do trenutka ukidanja 01.08.1955. godine.
Sjedišta: Garešnica (1945 - 1955)
Djelatnost: U razdoblju od 1945. do 1952. godine u teritorijalnoj nadležnosti Kotarskog komiteta komunističke partije Hrvatske Garešnica bili su općinski komiteti Berek, Garešnica, Hercegovac, Ivanska i Vukovje. Nakon upravne i teritorijalne reorganizacije na području FNR Hrvatske provedene 1952. godine u nadležnosti Kotarskog komiteta Saveza komunista Hrvatske bile su općinski komiteti u mjestima Garešnica, Hercegovac, Trnovitički Popovac, Velika Trnovitica i Veliko Vukovje.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši partijski organ upravljanja bila je Konferencija koja je birala članove za izvršne organe i tijela Kotarskog komiteta SKH Garešnica. Najviši izvršni organ bio je Komitet koji je kontrolirao rad ostalih organa i tijela zaduženih za provođenje odluka republičkih i saveznih partijskih i drugih državnih organa. Ostali organi i tijela su bili Sekretarijat i stalne i povremene komisije.
Identifikator: HR-DABJ/S - 486
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica