Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica (fond)
Signatura: HR-DABJ-194
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: KK SKH Ga (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Garešnica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo je predano od strane Komisije za povijest Saveza komunista Jugoslavije Bjelovar 1961. godine, knjiga akvizicija I., redni broj 29. Naredno preuzimanje je izvršeno dana 31.10.1972. godine, a predano je od strane Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Garešnica,knjiga akvizicije II. redni broj 223. Dana 21.10.2005. preuzeto je od strane Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu dio gradiva, knjiga akvizicije V., rdni broj 777.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži urudžbene zapisnike, pomoćne evidencione knjige o članovima Komiteta, opće spise, sjedničke zapisnike organa i tijela, razne izvještaje i rezultate o radu i financijske spise.
Izlučivanju: Arhivski fond nije izlučivan.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima ( NN, 105/97 ), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva ( NN, 65/99 ) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-194/SI - 1 Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Garešnica (sumarni inventar)
DABJ-194/V - 1 Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Garešnica (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Opća napomena: Naknadno je preuzeto od strane HDA gradivo Kotarskog komiteta SKH Garešnica za razdoblje od 1945 do 1952 u količini od 0,10 d/m.
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1300
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica