Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1940 - 1962
Normativni nazivi: Saveza komunista Hrvatske. Kotarski komitet Križevci (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Križevci (1940 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci (1952 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet Komunističke partije Križevci osnovan je u jesen 1940. godine i djelovao je u ilegali za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, a za vrijeme II. Svijetskog rata na teritoriju pod nadzorom partizanskih postrojbi. Nakon završetka rata i prelaska na mirnodopski ustroj i način poslovanja sjedište Kotarskog komiteta Komunističke partije Križevci bilo je u Križevcima. Teritorijalna i upravna reorganizacija provedena 1952. godine odrazila se i na teritorijalnu organizaciju Komunističke patrije i to u vidu osnivanja općinskih komiteta i promjene naziva iz Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Križevci u Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci. Kotarski komitet Saveza komunista Križevci ukinut je 01.11.1962. godine.
Sjedišta: Križevci (1945 - 1962)
Djelatnost: Zadaća Kotarskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Križevc bilo je provođenje u praksu naloga dobivenih od strane republičkih i saveznih partijskih organa i nadzor nad radom privrednih i neprivrednih radnih organizacija kao i nadzor nad radom raznih udruženja građana. U teritorijalnoj nadležnosti Kotarskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Križevc bili su općinski komiteti u mjestima Dubrava, Gornja Rijeka, Križevci, Orehovec, Vrbovec i Žabno.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši partijski organ bila je Konferencija na kojima se biraju članovi ostalih izvršnih organa i tijela. Najviši izvršni organ bio je Komitet koji je putem Političkog biroa ili Sekretarijata nadgledao rad ostalih tijela Komiteta, a ta tijela su bile stalne i povremene komisije.
Identifikator: HR-DABJ/S - 488
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica