Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci (fond)
Signatura: HR-DABJ-197
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: KK SKH Kž (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1962
Arhivske jedinica: 2.45 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 23 kut.
Odgovornost: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo je predano 21.01.1965. od strane Skupštine općine Križevci, knjiga akvizicije II, redni broj 116. Naredno preuzimanje je izvršeno 17.07.1970. od strane Međuopćinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Bjelovar, knjiga akvizicije II, redni broj 171. Dopunsko preuzimanje je izvršeno 28.06.1974. godine, knjiga akvizicije II, redni broj 250.
Naknadno je preuzeto od strane HDA gradivo Kotarskog komiteta SKH Križevci za razdoblje 1945-1954 u količini od 0,20 d/m. Preuzimanje je izvršeno dana 21.10.2005. godine, a zabilježeno je u knjizi akvizicije V, redni broj 779.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala), pomoćne evidencione knjige, opće spise različitih stupnjeva povjerljivosti, sjedničke zapisnike organa i tijela Komiteta, statističke izvještaje, personalnu dokumentaciju i financijske spise.
Izlučivanju: Arhivskik fond nije izlučivan.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 65/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-197/V - 1 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Križevci (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1302
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica