Facebook
Naziv: Poglavarsko namjesništvo (Rijeka)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1747 - 1776
Normativni nazivi: Poglavarsko namjesništvo (Rijeka) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Commerzassessorium (1747 - 1776) (hrvatski)
Luogotenenza capitanale (1747 - 1776) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon proglašenja Rijeke slobodnom lukom 1719. godine trgovinski i pomorski poslovi Riječke općine dolaze pod sve veći nadzor državnih vlasti. Od 1723. Veliko vijeće riječke komune podređeno je u tom smislu vladi unutarnje Austrije u Grazu, a riječki kapetan postaje izvršitelj vladine gospodarske politike u Rijeci. Iste te godine osnutkom Trgovačkog suda oduzeta je riječkom magistratu sudbenost u trgovinskim i pomorskim sporovima. Godine 1747. osnovano je cesarsko-kraljevsko Poglavarsko namjesništvo za riječki, trsatski i bakarski kapetanat, prva ustanova državne vlasti na ovome tlu šira od kotara. Kada je 1748. utemeljena nova državna administrativno - teritorijalna cjelina pokrajina Primorje (Litorale), Poglavarsko namjesništvo u Rijeci podređeno je izvršnom tijelu tog entiteta, Trgovinskoj intendanci za Primorje (Intendenza commerciale per il Litorale) sa sjedištem u Trstu. Poglavarsko namjesništvo sastojalo se od predsjednika i trojice prisjednika (asesora) od kojih je prvi vršio javnopravne, gospodarske i redarstvene poslove, drugi trgovinske i pravosudne, a treći poslove građevinarstva i zdravstva. Predsjednik Namjesništva, tj, namjesnik, ujedno je bio i riječki gradski kapetan, vrhovni zastupnik zemaljskog gospodara. Ova riječka vlast djelovala je, u nekim segmentima svog djelokruga, na području od Mošćenica do Karlobaga.
Sjedišta: Rijeka (1747-1776)
Stvaratelji: (1748 - 1776)
(1747 - 1776)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-4 Poglavarsko namjesništvo Rijeka (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 4928
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica