Facebook
Naziv: Poglavarsko namjesništvo Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-4
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: PnR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Luogotenenza capitanale Fiume (talijanski)
Commerzassessorium Fiume (njemački)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 004 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1586 - 1815 (Najveći di gradiva je iz razdoblja 1747-1776, a iz funkcionalnih razloga u fondu se nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1586-1746. i 1776-1815.)
Arhivske jedinica: 3.20 d/m
Tehničke jedinica: 19 svež ; 2 kut.
Odgovornost: Poglavarsko namjesništvo (Rijeka) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je 1877. godine bio odnesen u Budimpeštu, a u DA Rijeka preuzet je 1935. godine. Vraćen je na temelju međudržavnog ugovora. Godine 1943. gradivo je bilo evakuirano u Italiju, a ponovno je restituirano 1949.
Način preuzimanja: 1 kutija preuzeta je 27. svibnja 2009. iz Hrvatskog državnog arhiva.
Sadržaj jedinice: Fond je podijeljen na šest serija, koje su ujedno i veće sadržajne cjeline. Gradivo je fragmentarno ali dobro nadopunjuje djelatnosti riječkog Magistrata, poglavito kada je riječ o sprovedbi djelokruga središnjih državnih tijela na lokalnoj razini. Za šire područje oko Rijeke, od Mošćenica do Karlobaga, ima u trgovinskim i pomorskim stvarima još i veće značenje zbog unikatnosti u hrvatskim razmjerima.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je pod nazivom "Archivio Fiumano. Periodo Austriaco" osnovno popisano u vrijeme dok se nalazilo u Budimpešti. Popisao ga je 1922. godine do razine predmeta mađarski arhivist dr. D. Janossy na traženje tadašnje Riječke vlade. Riječki povjesničar Giuseppe Viezzoli nadopunio je taj popis te ga je, kao dio jedne šire cjeline, 1924. objavio pod naslovom " 'Fluminensia' nell'Archivio nazionale di Budapest" u riječkom časopisu "Fiume" iz 1924. godine na stranicama 23-37. Tom popisu je 1957. pridodan kratki povijesni uvod na hrvatskom, a 2008. je cijeli popis za potrebe ARHiNET-a na hrvatski preveo riječki arhivist Boris Zakošek.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Budući da se gradivo ne nalazi na lokaciji u kojoj je korisnička čitaonica DAR-a, mole se korisnici da narudžbe gradiva izvrše najmanje dan ranije.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Osim gradiva snimljena je na mikrofilm i inačica inventara iz 1957.
Jezici: njemački ; talijanski ; latinski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DARI-5/V - 2 Kraljevski Riječki Gubernij (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11672
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica