Facebook
Naziv: Trgovačka uprava. Spisi za primorje (fond)
Signatura: HR-HDA-941
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: COM (hrvatski)
Razdoblje: 1753 - 1775
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 19 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Trgovačka komercijalna uprava (stvaratelj) (1753 - 1755)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je bilo pohranjeno u Ratnom arhivu u Beču, a 1985. bilo je predano tadašnjem Arhivu Hrvatske
Sadržaj jedinice: Gradivo se u najvećoj mjeri odnosi na gradove Senj, Karlobag, a manje na Bakar: Upravni spisi vezano uz Kapetanski ured u Senju i kaštelanat u Karlobagu. Obnova magistrata u Karlobagu. Crkveni poslovi: senjska biskupija, samostani i crkve u Senju i Karlobagu. Zaklade u Senju i Karlobagu. Redovna i izvnaredna podavanja: zemljišni i kućni porezi; daće na žito, stoku i drvo. Gospodarstvo: izgradnja raznih manufaktura (platno, šeširi, brodska užad i dr.). Pomorstvo i brodogradnja u Senju i Karlobagu, mornarske bratovštine, oprema i uzdržavanje brodova. Trgovina: reguliranje mjera i utega u Senju, Karlobagu i na Karolini; trgovinske blagajne; maltarine i carine; nadzor nad trgovinom s Toskanom, Bosnom, Levantom. Sudski spisi: istrage protiv pojedinih službenika zbog pronevjera; istrage i presude u kaznenim parnicama; sporovi između građana.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-941/SI - 1 Sumarni inventarni popis arhivske građe fonda "Komercijalna uprava" (Commercialia) (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4827
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica