Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-941/SI - 1
Naslov: Sumarni inventarni popis arhivske građe fonda "Komercijalna uprava" (Commercialia)
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Mirjana Peremin
Uz fond: HR-HDA- 941 Trgovačka uprava. Spisi za primorje
Godina izrade: 1993
Razdoblje: 1749 - 1776
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 15
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Objava: Obavijesno pomagalo je objavljeno
Napomena: Objavljeno u Arhivskom vjesniku, god. 36 (1993.) str. 207 - 221
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 3453
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica