Facebook
Naziv: Isusovački samostan Rijeka (fond)
Signatura: HR-HDA-663
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Isus. sam. Rij. (hrvatski)
Razdoblje: 1464 - 1884
Arhivske jedinica: 2.52 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 25 kut.
Odgovornost: Isusovačka rezidencija Rijeka (stvaratelj) (1627-1631)
Isusovački kolegij Rijeka (stvaratelj) (1632-1773)
Povijest jedinice: Arhiv samostana je po ukidanju samostana bio predan Ugarskoj komori. Tom je prilikom gradivo bilo popisano. Gradivo je iz Arhiva Ugarske komore bilo preuzeto 1850. godine. Tada je bilo preuzeto samo tzv. popisano gradivo (Acta regestrata). Kada je 1885. veći dio gradiva kojeg je Kukuljević dopremio u Zemaljski arhiv bio odnešen u Mađarski državni arhiv (Acta Jesuitica regestrata et irregestrata), iz ovog je fonda bilo uzeto tek tridesetak dokumenata. To je gradivo, zajedno sa skupinom tzv. nepopisanog gradiva (Acta irregestrata) bilo temeljem mirovnih sporazuma nakon Drugog svjetskog rata vraćeno iz Mađarske 1958. (akv. 1/1958).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se najvećim dijelom sastoji od spisa vezanih uz vlasništvo nad pojedinim posjedima: vlastelinstvo Kastav, vlastelinstvo Mošćenice i Volosko, te imovina u gradu Rijeci. Vezano uz posjede, dio gradiva se odnosi na urbarijalne odnose (urbari, popisi desetine, obveze i podavanja te dr.) te na parnice koje je samostan vodio radi dokazivanja svojih prava i povlastica. Manji se dio odnosi na Akademiju i njezinu djelatnost. Onaj dio gradiva koji se odnosi na povijest samostana sadrži, između ostalog papinske bule i vladarske povlastice.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; isprave ; knjige
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno u dvije serije: popisani spisi (regestrata) i nepopisani spisi (irregestrata). Popisani spisi su složeni po fasciklima koji su mjesticime tematski ustrojeni (npr. po posjedima), a unutar pojedinog fascikla kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno registraturno pomagalo. Signature snimaka: Z-344 (ZM 7/110).
Jezici: latinski ; hrvatski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4581
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica