Facebook
Naziv: Kotarska zanatsko komunalna komora Križevci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1962
Normativni nazivi: Kotarska zanatsko komunalna komora Križevci (hrvatski)
Povijesni nazivi: Obrtnički zbor za grad i kotar Križevci (1945 - 1950) (hrvatski)
Zanatska komora za grad i kotar Križevci (1950 - 1955) (hrvatski)
Zanatska komora za kotar Križevci (1955 - 1961) (hrvatski)
Kotarska zanatsko komunalna komora Križevci (1961 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Obrtni zbor za grad i kotar Vrbovec osnovan je 1945. godine, a djeluje do 15.05.1950. godine kada se osniva Kotarsko zanatsko komunalna komora Križevci, što je bilo u skladu sa Općim zakonom o zanatstvu ( SL FNRJ br. 49/49 ). Komora nadgleda rad zanatskih djelatnosti u državnom, zadružnom i privatnom sektoru. Stvarna djelatnost i struktura Komora uređuje se statutima kao najvišim normativnim aktima ustanove. U skladu sa Zakonom o osnivanju jedinstvenih komora ( SL FNRJ br. 22/62 ) od 30.05.1962. godine ukida se Zanatsko komunalna komora kotara Križevci i pripaja se 01.10.1962. godine Privrednoj komori Bjelovar.
Sjedišta: Križevci (1945 - 1962)
Djelatnost: Zanatsko komunalna komora je stručna zanatska organizacija sa ciljem unapređenja zanatstva u suradnji sa državnim organima nadležnim u rješavanju pitanja zanatstva. Nadležnost Komore je obuhvaćala sve oblike zanatstva u svim područjima bez obzira na oblike vlasništva. Posebna skrb se vodila o radu i položaju radnika u kod privatnih zanatlija. U periodu od 1945. do 1962. godine Komora je bila teritorijalno nadležna za područje kotara Križevci.
Unutarnji ustroj / genealogija: U razdoblju od 1946. do 1950. godine organi upravljanja su bili Upravni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud. Pored toga postojala su povjereništva u mjestima Raven, Orehovec i Žabno. Nakon normativnih i organizacionih promjena u periodu od 1950. do 1958. godine organi i tijela Komore su bili Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Tijela Komore su bila sekcije i to za drvodjelsku struku, metalsku struku, tekstilnu struku, kožarsku struku, prehrambenu struku i uslužnu struku. Novim statutom poduzeća usvojenim 1958. godine još jedanput se mijenja organizacijska struktura. Vrhovni organi su Predsjedništvo, Upravni odbor, Nadzorni odbor, a podređena su im niža tijela u vidu stručnih sekcija, savjeta stručnih sekcija, Upravnog odbora fonda za kadrove i Povjereništvo u Vrbovcu. Zadnja promjena u organizacijskoj strukturi izvršena je 1961. godine i to osnivanjem dva savjeta: Savjeta za komunalnu privredu i Savjeta za zanatsku privredu. Svaki od savjeta ima svoj plenum i poslovni odbor. Osnivačka skupština se održava svake druge godine i na njoj se biraju članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-720 Kotarska zanatsko-komunalna komora Križevci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 583
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica