Facebook
Naziv: Kotarska zanatsko-komunalna komora Križevci (fond)
Signatura: HR-DABJ-720
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kotzankom Kr (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1962
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 47 knj. ; 17 kut.
Odgovornost: Kotarska zanatsko komunalna komora Križevci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet po službenoj dužnosti od strane Udruženja zanatlija Križevci dana 01.09.1977. godine što je vidljivo iz knjige akvizicije III. pod rednim brojem 319.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži obavijesna pomagala i spise različitih provenijencija s obzirom na stvarnu djelatnost stvaratelja fonda. Od obavijesnih pomagala razlikujemo urudžbene zapisnike, registre i kazala privatnih zanatskih radnji, evidencije članskog doprinosa, knjige inventara i blagajne. Serije spisa sadrže opće spise, zapisnike sjednica organa upravljanja, zapisnike o polaganju majstorskih i pomoćničkih ispita, statistički podaci i razna financijska dokumentacija.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima ( NN, 105/97 ), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva ( NN, 67/99 ) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-720/SI - 1 Kotarska zanatsko - komunalna komora Križevci (sumarni inventar)
DABJ-720/V - 2 Zanatsko komunalna komora Križevci (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 5); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2936
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica