Facebook
Naziv: Mletački fiskalni savjetnik (Zadar)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1622 - 1797
Povijesni nazivi: Mletački fiskalni savjetnik (1622 - 1797) (hrvatski)
Consultor fiscale Veneto (1622 - 1797) (talijanski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Svaka komuna imala je svog fiskalnog savjetnika koji je u pravilu bio patricij i osoba od povjerenja kneza i kapetana. On se brinuo o prihodima i rashodima pokrajine. Fiskalna komora je imenovala kamerlenga da brine o državnim prihodima. Fiskalni savjetnik je nadzirao sve kamerlenge u Dalmaciji. Također je obavljao funkciju drugostupanjskog suda u slučaju spora. Imenovao ga je generalni providur i bio mu je podređen, a imenovanje je potvrđivao Senat. U dostupnim izvorima (Spisi generalnih providura) nalazi se njegovo imenovanje 1622. godine.
Sjedišta: Zadar
Stvaratelji: (1597 - 1797)
(1806 - 1810)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZD-4 Mletački fiskalni savjetnik (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZD/S - 6124
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica