Facebook
Naziv: Agencija za transportni rad Narodnog odbora grada Zagreba
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1948
Normativni nazivi: Narodni odbor grada Zagreba. Agencija za transportni rad. (hrvatski)
Povijesni nazivi: Agencija za transportni rad Gradskog narodnog odbora u Zagrebu (1947 - 1948) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osnovana je temeljem Uredbe o radu i radnim uslovima transportnih radnika u pomorskim lukama, riječnim pristaništima, željezničkim stanicama, carinskim, javnim i privatnim skladištima i stovarištima (SL 100/1946). Rješenje o osnivanju Agencije za transportni rad Gradskog narodnog odbora u Zagrebu (Službeni glasnik GNO u Zagrebu 10/1947) donio je Gradski narodni odbor pod 17. točkom dnevnog reda na skupštini održanoj 5. ožujka 1947. Agencija je djelovala u sastavu Odjela rada Gradskog narodnog odbora u Zagrebu. Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora na svojoj 37. sjednici održanoj 2. listopada 1948. donio je odluku o provođenju likvidacije sa danom 27. rujna 1948. Poslove transporta, koje je obavljala Agencija trebala su preuzeti transportna poduzeća, a dok se to ne ostvari u prijelaznom razdoblju te je poslove trebao obavljati Odjel rada Gradskog narodnog odbora u Zagrebu. Likvidacijski postupak nad Agencijom trajao je do 1950. godine.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Poslovi Agencije određeni su Uredbom o radu i radnim uvjetima transportnih radnika u pomorskim lukama, riječnim pristaništima, željezničkim stanicama, carinskim javnim i privatnim skladištima i stovarištima. Poslove utovara, istovara i pretovara robe mogu obavljati isključivo registrirani transportni radnici, koje na zahtjev zainteresiranih poduzeća i ustanova raspoređuje Agencija. Agencija prema tim radnicima obavlja ulogu poslodavca u pogledu prava i obveza iz radnog odnosa, kao i zaštite na radu. Agencija je prema strankama odgovorna za pravilno, stručno i pravovremeno izvršenje utovara, istovara i pretovara, pri čemu je dužna osigurati i neophodna sredstva za rad.
Unutarnji ustroj / genealogija: Nije poznat unutarnji ustroj.
Stvaratelji: (1947 - 1948) (Agencija je djelovala u sastavu Odjela rada Gradskog narodnog odbora u Zagrebu.)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6221
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica