Facebook
Naziv: Agencija za transportni rad Narodnog odbora grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-39
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: ATR (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1950 (Gradivo nastalo nakon ukidanja Agencije nastalo je u postupku likvidacije.)
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Agencija za transportni rad Narodnog odbora grada Zagreba (stvaratelj) (1947-1948)
Povijest jedinice: Fond je u Državni arhiv u Zagrebu preuzet 1951. od Agencije za transportni rad po službenoj dužnosti s popisom. Arhivistički popis, koji odgovara stvarnom stanju gradiva izradila je Slavojka Senišin, ali nije poznato koje godine. Budući primopredajni popis sadrži više gradiva od trenutnog stanja, može se pretpostaviti da je u Arhivu obavljeno izlučivanje.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond Agencija za transportni rad Gradskog narodnog odbora grada Zagreba sadrži samo jedan urudžbeni zapisnik (1948-1949). Financijsku dokumentaciju čine 4 dnevnika (1947-1950), te osobni listovi (kartoni) radnika (1947-1949), koji predstavljaju i najznačajniju dokumentaciju u ovom fondu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 5 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Na temelju arhivističkih načela i propisa zadržana je izvorna struktura fonda te su oblikovane sljedeće serije: urudžbeni zapisnik, žurnali (dnevnici), osobni listovi (kartoni) i kontrolni osobni listovi.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu. Gradivo je uglavnom dostupno, osim u slučaju dokumentacije koja sadrži osobne podatke. Takvi su podaci dostupni 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15636
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica