Facebook
Naziv: Sanitarni vozni park Narodnog odbora grada Zagreba
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1949 - 1955
Normativni nazivi: Narodni odbor grada Zagreba. Sanitarni vozni park (hrvatski)
Povijesni nazivi: Sanitarni vozni park Narodnog odbora grada Zagreba (1948 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nije pronađena odluka o osnivanju. Pretpostavka je da je osnovan 1948. godine, jer se u Revizionom nalazu ovlaštenih službenika Povjereništva za narodno zdravlje Gradskog narodnog odbora u Zagrebu iz 1949. kaže: “Ustanova je preuzeta od Državnog zavoda za socijalno osiguranje dne 9. VI. 1948. …”. Rješenjem (Službeni glasnik Narodnog odbora grada Zagreba 23-24/1954) koje je Narodni odbor grada Zagreba donio na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 2. travnja 1954. i 38. sjednici Vijeća proizvođača održanoj 1. travnja 1954. Sanitarni vozni park proglašen je ustanovom sa samostalnim financiranjem. Ukinut je Rješenjem (Službeni glasnik Narodnog odbora grada Zagreba 8/1955), koje je Narodni odbor grada Zagreba donio na 47. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. travnja 1955. i 10. sjednici Vijeća proizvođača održanoj 14. travnja 1955. Kao datum prestanka djelovanja ustanove određen je 30. travnja 1955. Likvidaciju je provela Likvidaciona komisija Narodnog odbora grada Zagreba, a preostali inventar rasporedio je zdravstvenim ustanovama Savjet za narodno zdravlje.
Sjedišta: Zagreb (1948 - 1955)
Djelatnost: Sanitarni vozni park obavlja službu prijevoza sanitetskim, osobnim i teretnim vozilima za potrebe zdravstvenih ustanova na području grada Zagreba.
Unutarnji ustroj / genealogija: Nije poznat unutarnji ustroj.
Stvaratelji: (1948 - 1955)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-41 Sanitarni vozni park Narodnog odbora grada Zagreba (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6223
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica