Facebook
Naziv: Direkcija komunalnih poduzeća Narodnog odbora grada Zagreba
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1949
Normativni nazivi: Narodni odbor grada Zagreba. Direkcija komunalnih poduzeća (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Rješenjem o osnivanju direkcija kao administrativno-operativnih rukovodilaca državnih privrednih poduzeća pod upravom Gradskog narodnog odbora u Zagrebu, koje je on donio na skupštini održanoj 5. ožujka 1947. osnovana je Direkcija komunalnih poduzeća u Zagrebu. Direkcija je bila administrativno-operativni rukovodilac slijedećih poduzeća: Vodovod grada Zagreba, Gradska plinara, Gradska uprava državnih stambenih zgrada, Gradsko autopoduzeće i Gradsko pogrebno poduzeće. Kasnije su pod nadležnost Direkcije došla i slijedeće poduzeća: Gradsko pekarsko poduzeće, „Čistoća“ poduzeće za čišćenje grada, „Dimnjak“ gradsko dimnjačarsko poduzeće, Elektrana Zagreb i Gradska kupališta u Zagrebu. Direkcija je ukinuta Rješenjem koje je Narodni odbor grada Zagreba donio na XVII. zasjedanju održanom 23. prosinca 1949. godine. Prestala je s radom 31. prosinca 1949. godine, a administrativno operativno rukovodstvo komunalnih poduzeća preuzelo je Povjereništvo za komunalne poslove Narodnog odbora grada Zagreba.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Direkcija kao administrativno-operativni rukovodilac državnih poduzeća za koja je bila nadležna imala je slijedeće funkcije: skrb o organizaciji poduzeća; sastavljanje proizvodnih, radnih i financijskih planova i u okviru tih planova određivanje zadataka poduzeća; prenošenje obrtnih sredstava na druga poduzeća iste grane; pomaganje poduzećima u organizaciji rada, snabdijevanju, proizvodnji i prodaji robe; nadzor i financijska revizija nad poslovanjem poduzeća; vođenje kadrovskih poslova u okviru svoje nadležnosti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Nije poznat unutarnji ustroj.
Stvaratelji: (1947 - 1949)
(1947 - 1949)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6225
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica