Facebook
Naziv: Državna mješovita pučka škola Bizek
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1933 - 1962
Normativni nazivi: Škola. Državna mješovita pučka škola Bizek (hrvatski)
Povijesni nazivi: Državna narodna osnovna škola u Lisičini (1933 - 1936) (hrvatski) (Lisičina)
Državna narodna osnovna škola bana Josipa Jelačića u Lisičini (1936 - 1938) (hrvatski) (Lisičina)
Državna narodna osnovna škola bana Josipa Jelačića u Bizeku (1938 - 1940) (hrvatski) (Bizek)
Narodna škola bana Josipa Jelačića u Bizeku (1940 - 1941) (hrvatski) (Bizek)
Narodna osnovna škola Bizek (1945 - 1962) (hrvatski) (Bizek 107 (Bizek 1949. postaje sastavnim dijelom Zagreba))
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Državna narodna osnovna škola u Lisičini s djelovanjem je započela 10. siječnja 1933. godine.
Povijest: Općina Lisičina nalazi se u zapadnom dijelu grada Zagreba, između sela Stenjevec i Podsused, a obuhvaća sela Lišćina, Bizek, Kostanjek i Dolj. Djeca iz sela Lišćine, Kostanjak i Dolj polazila su školu u Stenjevcu, a djeca iz sela Podsused, Bizek, Goljak i Jarak polazila su školu u Podsusedu. Budući da su sela općine Lisičina bila dosta udaljena od spomenutih škola, tijekom 20 –tih godina 20. st. započela je akcija mjesnog stanovništva za osnivanjem nove školske općine sa sjedištem u selu Lisičini.
Gradnje školske zgrade započela je 1932. godine, a škola je svečano otvorena 10. siječnja 1933. godine pod nazivom Državna narodna osnovna škola u Lisičini. Otvorena su bila dva odjeljenja s dva nastavnika, a upisano je 125 učenika.
Sljedeće školske godine 1933/34 uređeno je školsko igralište i školski vrt. Odlukom Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije od 9. svibnja 1936. godine, temeljenoj na zaključku Mjesnog školskog odbora Lisičina, promjenjen je naziv škole u Državna narodna osnovna škola bana Josipa Jelačića u Lisičini.
Na sjednici Općinskog odbora u Stenjevcu, 4. veljače 1937. godine, donesen je zaključak da se školi Lisičina dodijeli novi naziv po selu Bizek, a odlukom Kraljevske banske uprave u Zagrebu od 14. siječnja 1938. godine taj je zaključak potvrđen te se naziv škole mijenja u Državna narodna osnovna škola bana Josipa Jelačića u Bizeku. Školske godine 1939/40 otvoren je na školi analfabetski tečaj.
Utemeljenjem Banovine Hrvatske, Odsjek za pučke škole Banske vlasti Banovine Hrvatske donio je odluku o promjeni naziva državnih narodnih škola u narodne škole pa se sukladno s time i naziv škole mijenja u Narodna škola bana Josipa Jelačića u Lisičini.
Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske i donošenjem novog školskog zakona, Ministarstvo nastave NDH u Zagrebu donijelo je odluku o ponovnoj promjeni naziva škole u Državna mješovita pučka škola Bizek. Za vrijeme Drugog svjetskog rata školska se obuka neredovito održavala sa znatno smanjenim brojem polaznika.
1962. Narodna osnovna škola Bizek postaje područno odjeljenje tadašnje Osnovne škole "Matija Gubec" u Podsusedu, koja danas djeluje pod nazivom Osnovna škola bana Josipa Jelačića.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-182 Državna mješovita pučka škola Bizek (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6250
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica