Facebook
Naziv: Državna mješovita pučka škola Vrapče
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1863 -
Povijesni nazivi: Niža obospolna pučka učiona u Vrapču (1863 - 1929) (hrvatski) (Gornje Vrapče)
Državna osnovna škola u Vrapču (1929 - 1940) (hrvatski) (Gornje Vrapče. Od 1934. škola djeluje na dvije lokacije; Gornje i Donje Vrapče )
Narodna škola Vrapče (1940 - 1941) (hrvatski) (Gornje i Donje Vrapče)
Državna mješovita pučka škola Vrapče (1941 - 1945) (hrvatski) (Gornje i Donje Vrapče )
Narodna osnovna škola Donje Vrapče (1945 - 1947) (hrvatski) (Donje Vrapče, Vrapče 14 )
Sedmogodišnja škola Vrapče (1947 - 1952) (hrvatski) (Donje Vrapče, Vrapče 14 Od 1949. Vrapče postaje sastavnim dijelom grada Zagreba. )
XXV. osmogodišnja škola (1952 - 1955) (hrvatski) (Zagreb, Vrapče 7 )
Narodna osmogodišnja škola Vrapče (1955 - 1959) (hrvatski) (Zagreb, Vrapče 7)
Osnovna škola Vrapče (1959 - 1963) (hrvatski) (Zagreb, Vrapče 7)
Osnovna škola Vrapče «Pavao Lončarić» (1963 - 1991) (hrvatski) (Donje Vrapče, Vrapčanska cesta 7. Do 1965. škola je centralna s područnim odjeljenjima, a od vremena obje školske ustanove djeluju samostalno. )
Osnovna škola grofa Janka Draškovića (1991 - ) (hrvatski) (Zagreb, Vrapčanska cesta 7 )
Dopunski podaci: Osnovna škola grofa Janka Draškovića
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Napomena o osnivanju: Škola je s djelovanjem započela 11. studenog 1863. godine, kao jednorazredna, pod nazivom Niža obospolna pučka učiona u Vrapču.
Povijest: Na inicijativu Ljudevita pl. Reinera, županijskog suca, započela je tijekom 1862. godine gradnje nove školske zgrade kraj župne crkve u Gornjem Vrapču. Škola je započela s radom 11. studenog 1863. godine, kao jednorazredna, pod nazivom Niža obospolna pučka učiona u Vrapču. Već prve školske godine upisano je preko stotinu djece s područja Vrapča, Krvarića, Jačkovina, Završja, Gorenca, Kustošije, Jaruna, Španskog, Rudeša i Prečkog. Školske godine 1866/67. škola je već imala tri razredna odjeljenja, a iste godine otvorena je na školi opetovnica. Školske godine 1870/71. otvorena je na školi knjižnica. Tijekom 1874. na škola je otvoreno četvrto odjeljenje, a 1890. škola je proširena u dvorazrednu.

Nastojanjem Adalberta Ghlupa, bivšeg podžupana i Petra Maričića, županijskog školskog nadzornika, školska je zgrada tijekom 1890. nadograđena. Školske godine 1894/95. školu je posjetio dr. Isidor Kršnjavi, predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu Kraljevske zemaljske vlade i tom je prigodom odredio da se zbog velikog broja polaznika mora sagraditi nova pučka škola u obližnjem području. Na temelju njegove ovlasti, općinsko je poglavarstvo iste godine kupilo zemljište u Rudešu za gradnju nove pučke škole. Škola je sagrađena do početka prosinca 1894. godine, a svečano otvorena 6. siječnja 1895.

Nakon otvorenja nove pučke škole u Rudešu, škola u Vrapču je izgubila dio polaznika budući da su djeca sa područja Rudeša, Prečkog , Španskog i Jaruna premještena u novosnovanu školu. Školska općina ponovo je smanjena u rujnu 1904. kada se osniva nova pučka škola na području Kustošije. Nakon svih promjena, početkom 1905. godine se školska općina Vrapče sastojala od sela Vrapče, Jačkovina, Krvarić i Završje. Za vrijeme Prvog svjetskog rata škola je ostala djelovati u vlastitim prostorijama ali je polazak škole bio vrlo neredovit. Godine 1917. proširuje se škola u trorazrednu. Na sjednici upravnog odbora Zagrebačke županije od 14. kolovoza 1918. godine i rješenjem Kraljevske zemaljske vlade od 11. prosinca 1918. godine odlučeno je da se od škole u Vrapču ima odcijepiti selo Krvarić i dio Završja te pripojii novoj školi u Kustošiji Gornjoj. Godine 1919. proširuje se škola u četverorazrednu.

U prosincu 1925. godine osnovan je pri školi Pomladak Crvenog Križa. Od 1926. škola nosi naziv Državna osnovna škola u Vrapču. U prosincu 1927. škola je proširena na peterorazrednu. Vlasnik školske zgrade je bila školska općina u Vrapču. Odlukom Ministarstva prosvjete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odjeljenja za osnovnu nastavu, u rujnu 1929. osnovano je na školi šesto odjeljenje. Iste je godine, uz postojeće dvije učionice u školskoj zgradi, unajmljena još jedna prostorija u obližnjoj privatnoj kući budući da se broj polaznika škole povećavao iz godine u godinu, a stara školska zgrada nije imala toliki prostorni kapacitet.

Nakon donošenja Zakona o narodnim školama od 5. prosinca 1929.službeni naziv škole se mijenja u Državna narodna osnovna škola u Vrapču. Okružnicom Sreskog načelstva Zagreb od 19. studenog 1930. godine otvoren je na školi analfabetski tečaj. Školske godine 1930/31. otvoren je na školi prvi razred Više narodne škole, no već je sljedeće školske godine bila zatvorena zbog nedostatka školskih prostorija. U rujnu 1934. Općinska uprava u Vrapču kupila je zemljište i kuću dr. Marka Novosela na području Donjeg Vrapča i u njoj uredila dvije nove školske sobe u kojim se nastavna obuka počela održavati od 10. prosinca iste godine. Time je škola u Vrapču postala jedna od rijetkih škola u kotaru grada Zagreba koja je posjedovala dvije školske zgrade.

Iz izvornog graduiva je vidljivo da je škola bila dislocirana i dijelila se na školu u Gornjem Vrapču i školu u Donjem Vrapču iako je uprava bila zajednička i nalazila se u školi u Gornjem Vrapču. Rješenjem Kraljevske banske uprave Savske banovine od 31. listopada 1936. otvoreno je na školi osmo odjeljenje. Krajem 1937. odlukom Ministarstva unutrašnjih djela, osniva se samostalna općina Kustošija koja obuhvaća Gornju i Donju Kustošiju, Rudeš, Gorence i Frateršćicu. Vrapče je postalo zasebna samostalna općina. U razdoblju Banovine Hrvatske škola mijenja ime u Narodna škola u Vrapču.

U listopadu 1940. godine Mjesni školski odbor u Vrapču upućuje molbu Odjelu za prosvjetu Banskoj vlasti Banovine Hrvatske za izgradnjom nove školske zgrade u Donjem Vrapču budući da stara više nije mogla zadovoljiti osnovne uvjete. Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske i donošenjem novog školskog zakona, Ministarstvo nastave u Zagrebu donijelo je odluku o ponovnoj promjeni naziva škola tako da se naziv škole mijenja u Državna mješovita pučka škola Vrapče. Odobrenjem Ministarstva nastave NDH 28. svibnja 1941. započela je gradnja škole u Donjem Vrapču te je 13. srpnja iste godine položen kamen temeljac. Rješenjem Odjela za pučku nastavu Ministarstva nastave u Zagrebu otvoreno je na školi, u studenom 1941. godine, deveto i deseto razredno odjeljenje. Za vrijeme Drugog svjetskog rata školsku su zgradu u Donjem Vrapču zauzele jedinice njemačke vojske, dok se nastavna obuka u školskoj zgradi u Gornjem Vrapču održavala neredovito, a i zbog ratnih prilika je polazak škole bio vrlo slab. U ratnom razdoblju nije održavana opetovna nastava radi pomanjkanja prostorija. U srpnju 1943. godine, nakon izlaska njemačke vojske, srušena je stara školska zgrada u Donjem Vrapču, a nova zgrada je osposobljena za useljenje.

U siječnju 1946. škola u Donjem Vrapču postaje samostalna pod nazivom Osnovna škola u Donjem Vrapču, a u srpnju iste godine otvara peto odjeljenje i postaje sedmogodišnja osnovna škola okupljajući djecu iz cijelog područja Vrapča, Španskog i Stenjevca. U poslijeratnom razdoblju stara četverorazredna škola u Vrapču djeluje pod nazivom Osnovna škola u Gornjem Vrapču i ima 12 odjeljenja. Dana 7. travnja 1946. godine otvoreno je u zgradi nove Osnovne škole u Donjem Vrapču dječje obdanište. Godine 1952. Osnovna škola u Donjem Vrapču prerasta u osmogodišnju i centralnu sa područnim školama u Gornjem Vrapču i Španskom. Odlukom Skupštine općine Črnomerec od 1. kolovoza 1965. škole obje područne škole se odvajaju i postaju samostalne. Škola u Donjem Vrapču danas djeluje pod nazivom Osnovna škola grofa Janka Draškovića, a škola u Gornjem Vrapču pod nazivom Osnovna škola Gornje Vrapče.
Sjedišta: Vrapče (1863 - 1949, Vrapče 1949. godine postaje sastavnim dijelom Zagreba); Zagreb (1949 - )
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-191 Državna mješovita pučka škola Vrapče (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6259
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica