Facebook
Naziv: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo"
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1862 - 1948
Normativni nazivi: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" (hrvatski)
Povijesni nazivi: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" (1862 - 1948) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo je utemeljeno 1862. Zbog političkog angažmana 1871. rad mu je bio na kratko suspendiran. Osnovna zadaća Društva bilo je sakupljanje hrvatskih i slavenskih skladbi. Istovremeno je bio stožer društvenog, kulturnog i umjetničkog života Zagreba i Hrvatske. Društvo je osnivalo ženski i muški pjevački zbor, neko vrijeme i tamburaški orkestar, koji su dostizali visoku umjetničku razinu. Od 1875. "Kolo" je član Hrvatskog pjevačkog saveza i Jugoslavenskog pjevačkog saveza. Društvo je imalo bogatu nakladničku djelatnost. Prestaje s radom 1947.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Društvo je osnovano s ciljem njegovanja hrvatske narodne glazbene umjetnosti. Prvi pokrovitelj društva bio je J. J. Strossmayer. Društvo je bilo jedan od osnivača Saveza hrvatskih pjevačkih društava (1875.). Pored izvođenja hrvatskih pjesama, Društvo je izvodilo i djela inozemnih skladatelja. Od 1868. izdaje pjevački Kolendar, pjesmarice i zbirke skladbi.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela Društva su Skupština, Upravni odbor (čine ga predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik i 15 članova), Revizionalni odbor, Obranički sud, Predsjednik, tajnik, blagajnik i poslovođa (bira ga Upravni odbor, zamjenik je tajniku i nadglednik je ukupne pokretne i nepokretne imovine društva, vodi pisarničke poslove, organizira koncerte i ostale nastupe). Ravnatelj zbora je vodio sve glazbene poslove (nije član Upravnog odbora, ali je pozivan na odborske sjednice).
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-798 Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-1690 Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 6324
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica