Facebook
Naziv: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" (fond)
Signatura: HR-HDA-1690
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1868 - 1944
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 25 kut.
Odgovornost: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv je gradivo preuzeo od Nakladnog zavoda Matice hrvatske (akv. 51/1983).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži notno gradivo (uvezano i neuvezano) partitura za tamburaški orkestar, zbor, tiskane pjesmarice, škola za glasovir, izvadci iz opera i opereta domaćih i stranih skladatelja i razna libreta.
Izlučivanju: Nije obavljano izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda odloženo je i popisano po svescima od broja 1 do 321.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5573
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica