Facebook
Naziv: "Siscia " tvornica za izradu finih koža d.d.
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1920 - 1945
Povijesni nazivi: "Siscia" za izradu finih koža d.d. (1920 - 1944) (hrvatski)
Sisak - Tvornica za izradu finih koža (1944 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Tvornica "Siscia" započela je s radom 1920. nakon što je 29. srpnja 1920. upisana u Registar VII. društvenih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu, str. 431. (br. 21892/gr). Sjedište je bilo u Zagrebu.
Likvidacija Društva upisana je 14. ožujka 1932. br. 20786 (Fi-1/40). Likvidatori su bili Leibenfrost Robert, Fišer Marko i Šimec Dragutin iz Zagreba. Brisanje likvidacije provedeno je 27. srpnja 1941. (Fi-1/40.-7/) Odlukom Ministarstva narodnog gospodarstva od 7. srpnja 1941. br. 15730 imenovan je upravni povjerenik Pero Nikolić, koji je bio ovlašten tvrtku potpisivati, a Društvo je nastavilo raditi.
Tvornica je prestala s radom, a Društvo raspušteno 24. travnja 1945. Izabrani likvidatori bili su Franjo Horvat i Dragutin Tominec (Fi-1/40–18).
Sjedišta: Zagreb (1920 - 1945)
Djelatnost: Djelatnost stvaratelja bila je osnivanje tvornica koža, podizanje i u pogon stavljanje poduzeća koja prerađuju kožu. Bavio se kupnjom i prodajom svih vrsta koža, te sirovog i prerađenog krzna i vune.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tvrtku su potpisivala dva člana ravnateljstva ili jedan član ravnateljstva i jedan ovlašteni činovnik društva. Sve odluke oglašavane su u službenim novinama.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-267 "Siscia" tvornica za izradu finih koža d.d. (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6403
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica