Facebook
Naziv: "Siscia" tvornica za izradu finih koža d.d. (fond)
Signatura: HR-DAZG-267
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj.
Odgovornost: "Siscia " tvornica za izradu finih koža d.d. (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je preuzet u Državni arhiv u Zagrebu 1949. godine od Gradskog narodnog odbora po službenoj dužnosti. Napravljen je privremeni popis.
Sadržaj jedinice: Arhivsko gradivo ovoga fonda je vrlo fragmentarno. Sačuvane su samo 3 računske knjige u vremenskom rasponu 1941-1945. Gradivo sadrži knjigovodstvene podatke. Svojim sadržajem dijelomično ilustrira poslovanje stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Postojeće arhivsko graivo obuhvaća jednu seriju knjiga u kronološkom slijedu, tj seriju Računska dokumentacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) , Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 940: Sudbeni stol u Zagrebu
Opća napomena: Sačuvano arhivsko radivo iako fragmentarno može poslužiti za proučavanje ove specifične i značajne proizvodnje industrijskih koža.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15856
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica