Facebook
Naziv: Kotarska oblast Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1871 - 1918
Normativni nazivi: Kotarska oblast Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarska oblast Bjelovar (1871 - 1918) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ukidanjem varaždinske krajine i osnivanjem civilne uprave uspostavljena je nova upravno-administrativna jedinica pod nazivom kotarska oblast koja je djelovala od 1871. godine pa sve do pred kraj 1918. godine odnosno raspada Austro-ugarske monarhije.
Sjedišta: Bjelovar (1871-1918)
Djelatnost: Kotarska oblast Bjelovar imala je sjedište u Bjelovaru, a bila je u sastavu bjelovarske županije. U nadležnosti Kotarske oblasti Bjelovar bila su općinska poglavarstva Farkaševac, Gudovac, Ivanska, Kapela, Velika Pisanica, Rača, Severin, Štefanje i Trojstvo.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizaciona shema kotarske oblasti do 1918. godine: 1. Kotarski predstojnik; 2. Kotarski pristav; 3. Inženjer pristav; 4. Kotarski liječnik; 5. Kotarski veterinar; 6. Akcesista. Kotarske predstojnike imenovao je ban.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-3 Kotarska oblast Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 7
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica