Facebook
Naziv: Kotarska oblast Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-3
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kotobl Bj (hrvatski)
Razdoblje: 1871 - 1918
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Kotarska oblast Bjelovar (stvaratelj) (1871-1918)
Povijest jedinice: Fond je preuzet od Gradskog muzeja u Bjelovaru 1961. u fragmentarnom stanju.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži obavijesno pomagalo u vidu upisnika kalfa koji imaju poslovne knjige, evidencije bolničkih troškova, općih spisa i projektne dokumentacije cesta i mostova.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-21/V - 1 Kotarska oblast Bjelovar (vodič)
DABJ-3/SI - 1 Gradsko poglavarstvo Bjelovar (sumarni inventar)
DABJ-3/V - 1 Kotarska oblast Bjelovar (vodič)
DABJ-3/V - 2 Sresko načelstvo Bjelovar (vodič)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Opća napomena: Obavijesna pomagala koja su započeta 1884. godine, a zaključena 30-tih i 40-tih godina 20-tog stoljeća nalaze se fizički u arhivskom fondu Kotarska oblast Bjelovar 1918-1941.
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2239
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica