Facebook
Naziv: Komanda kalničkog područja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Komanda kalničkog područja (hrvatski)
Povijesni nazivi: Komanda kalničkog područja X.korpusa zagrebačkog NOV i POJ (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komanda kalničkog područja osnovana je u proljeće 1943. godine, a teritorijalno je obuhvaćalo područje Vrbovca, Križevaca, Žabna, Ludbrega, Novog Marofa i Zeline.
Djelatnost: Djelatnost Komande kalničkog područja bila je uspostava svih oblika narodne vlasti na oslobođenom teritoriju uz primarnu djelatnost opskrbe partizanskih postrojbi mobiliziranim ljudstvom, ratnim materijalom i živežnim namirnicama.
Unutarnji ustroj / genealogija: Komanda je u svom sastavu imala Ekonomski odjel, Vojni sud, četu za osiguranje i komande mjesta u Križevcima, Novog Marofa i Zeline. U sastavu ekonomskog odjela bili su Opća intendantura sa odsjecima za opskrbu, konspirativna skladišta, vojne radionice, saobraćaj i veze i građevinski odjel. U sastavu Vojnog suda bili su Sudsko vijeće, Istražni odjel i Administrativni odjel.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-107 Komanda kalničkog područja (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 71
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica