Facebook
Naziv: Komanda kalničkog područja (fond)
Signatura: HR-DABJ-107
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kokapo (hrvatski)
Razdoblje: 1944 -
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Komanda kalničkog područja (stvaratelj) (1944-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od strane Gradskog muzeja u Bjelovaru 1961. kao zaseban fond,  a upisan je u knjigu akvizicije I. pod rednim brojem 61.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži razne spise.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Dražavnog arhiva u Bjelovaru.
Napomena o zaštitnom snimanju: U sklopu mikroteke preuzete od strane Vojnoistorijskog instituta u Beogradu nalazi se i gradivo Komande kalničkog područja, a što je upisano i knjigu akvizicije I. pod rednim brojem 107. Novo snimanje gradiva je izvršeno 1986. što je evidentirano u knjizi snimljenog arhivskog gradiva pod rednim brojem 72. Snimci se nalaze se na mikrofilmu br. 11.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-107/V - 1 Komanda Kalničkog područja X korpusa zagrebačkog NOV i POJ (vodič)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1217
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica