Facebook
Naziv: Gimnazija Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1901 - 1977
Normativni nazivi: Gimnazija Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska realna gimnazija Bjelovar (1901 - 1918) (hrvatski)
Realna gimnazija Bjelovar (1918 - 1945) (hrvatski)
Državna realna gimnazija Bjelovar (1945 - 1966) (hrvatski)
Gimnazija Bjelovar (1966 - 1974) (hrvatski)
Radna organizacija Gimnazija Bjelovar (1974 - 1977) (hrvatski)
Gimnazija Bjelovar (1977 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Odlukom Zemaljske vlade br. 13921 od 4.9.1901. osniva se Kraljevska realna gimanzija u Bjelovaru, a od 17.9.1901. godine seli se u zgradu u kojoj je i danas. Tijekom I. Svijetskog rata u zgradi Gimnazije privremeno prestaje sa radom zbog useljenja vojske. Od 1914. godine službeni nastavni jezik je hrvatski, a pismo je latinica. Na referendumu održanom 30.12.1977. godine odlučeno je da Gimnazije uđe u sastav Osnovne organizacije udruženog rada Centra za usmjereno obrazovanje kao jedna do radnih jedinica Centra.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Osnovna djelatnost je pružanje klasične naobrazbe polaznicima Gimnazije.
Unutarnji ustroj / genealogija: U Gimnaziji su bili osnivani organi upravljanja kao Zbor radnika, Savjet škole, Zbor punoljetnih učenika i stručni, odnosno pedagoški organi kao Nastavničko vijeće, Školski odbor i stručni aktivi. U skladu sa zanimanjem potencijalnih polaznika Gimnazije rastao je i broj odjeljenja. Nakon II. Svijetskog rata osnivaju se srednjoškolski tečajevi za pripadnike JA i za druge radnike. U sastavu Gimnazije u periodu od 1959. do 1963. godine djeluje Centar za studij Više pedagoške škole u Bjelovar. Administrativno-tehničke poslove pružali su djelatnici upravno-tehničke službe. Zbog velikog interesa u Čazmi se otvara područno odjeljenje Gimnazije.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-109 Gimnazija Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 73
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica