Facebook
Naziv: Gimnazija Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-109
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Gim Bj (hrvatski)
Razdoblje: 1901 - 1976
Arhivske jedinica: 13.20 d/m
Tehničke jedinica: 272 knj. ; 65 kut. ; 10 svež
Odgovornost: Gimnazija Bjelovar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je predano u nekoliko navrata. Prvi puta od strane Gradskog muzeja Bjelovar 1961. godine, a zavedeno je u knjizi akvizicije I. pod rednim brojem 70. Sve naredne predaje izvršene su od strane Gimnazije Bjelovar i to 22.3.1967. godine što je vidljivo u knjizi akvizicije pod rednim brojem 139. Ponovno je preuzeto gradivo 2.12.1974. godine, što je zavedeno u knjizi akvizicije III. pod rednim brojem 270. Naredno preuzimanje je izvršeno 6.1.1992. godine, što je zavedeno u istoj knjizi pod rednim brojem 446. Slijedeće preuzimanje je izvršeno 29.6.1993. godine što je zavedeno u istoj knjizi pod rednim brojem 462.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži opću dokumentaciju (obavijesna pomagala, opći spisi, normativni akti, personalni spisi), pedagošku dokumentaciju (glavne knjige učenika, imenici i zapisnici završnih ispita, zapisnici nižih ispita i sl.), sjednički zapisnici stručnih i upravnih tijela škole i financijsku dokumentaciju.
Izlučivanju: Gradivo fonda nije izlučivano.
Mjesta: Bjelovar
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-109/P - 1 Gimnazija Bjelovar (popis)
DABJ-109/SI - 1 Gimnazija Bjelovar (sumarni inventar)
DABJ-109/V - 1 Gimnazija Bjelovar (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1219
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica