Facebook
Naziv: Ljevaonica Varaždin
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1991
Normativni nazivi: Ljevaonica Varaždin (hrvatski)
Ljevaonica i tvornica armatura Varaždin (1968 - 1991) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Gradska ljevaonica željeza Varaždin (1947 - 1954) (hrvatski)
Ljevaonica željeza i tvornica vodovodnih armatura Varaždin (1954 - 1962) (hrvatski)
"MIV" - Metalna industrija Varaždin (1962 - 1965) (hrvatski)
"MIV" - Ljevaonica i tvornica armatura Varaždin 1965 – 1968. (1965 - 1968) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Dana 28. studenog 1939. Gradsko poglavarstvo u Varaždinu izdalo je Antunu Crneku, Franji Hrastinskom i Dragu Kanotiju ovlaštenje za otvaranje ljevaonice u Varaždinu. Po završetku rata Antun Crnek (ostala dvojica su se u međuvremenu povukla) odlučio je ljevaonicu predati u društveno vlasništo što je i Izvršni odbor GNO-a Varaždin prihvatio dana 24. travnja 1947. Poduzeće je pod administrativno operativnim rukovodstvom direkcije Gradskih privrednih poduzeća počelo s radom dana 2. svibnja 1947., da bi dana 1. srpnja 1947. ušlo u sastav Gradskog obrtnog poduzeća koje je pored ljevača i mehaničara imalo električare, soboslikare, bravare, modelstolare i dr.
Dana 1. srpnja 1962. izvršena je integracija Ljevaonice s poduzećem Drvoza i osnovano novo poduzeće "MIV" - Metalna industrija Varaždin. Odluku o spajanju dvaju poduzeća donijeli su Radnički savjeti Ljevaonice i Drvoze na zajedničkoj sjednici 23. lipnja 1962. a odobrio ju je NOO Varaždin rješenjem br. 04-4851/1-1962. Kao posljedica decentralizacije 1. siječnja 1965. u MIV-u se formiraju tri samostalna pogona koja će s vremenom postati samostalne tvornice: Ljevaonica i tvornica armatura – Varaždin, Tvornica tekstilnih utenzilija i Tvornica strojeva (Strojoteks) . Potonja tvornica nastala je osamostaljenjem radne jedinica Drvoze koja se bavila proizvodnjom tekstilnih i alatnih strojeva. Odlukom Radničkog savjeta MIV-a od 19. prosinca 1967. dana 1. siječnja 1968. provedena je dezintegracije poduzeća.
U skladu s praksom integriranja srodnih poduzeća, dana 1. listopada 1969. Ljevaonici je pripojeno poduzeće “Metalac” iz Čakovca. Krajem 1990. LTA osniva MIV d.o.o. koji je započeo s radom 14. siječnja 1991. Nad Ljevaonicom je otvoren stečaj 1. ožujka 1991. Stečajni postupak zaključen je 8. svibnja 1992. MIV d.o.o. transformiran je 13. listopada 1992. rješenjem Okružnog privrednog suda u Varaždinu u dioničko društvo.
Sjedišta: Varaždin (1947 - 1991)
Djelatnost: Ljevaonica je u početku izvađivala dokanadne dijelove, da bi 1948. proširila proizvodnju na lijevanje vodovodnih i kanalizacijskih armatura. Predmet poslovanja MIV bilo je lijevanje sivog ljeva i obojenih metala, proizvodnja armatura za vodu, paru i plin, kanalizacijskog ljeva, fazonskih komada i gibault spojki, tekstilnih strojeva i dijelova, tekstilnih untezilija, alatnih stojeva i pribora, svih vrsta opruga, metala i alata, obrada i prerada drva i metala, prodaja proizvoda prema registraciji djelatnosti, održavanje i remont vlastitih postrojenja i zgrada. Osamdesetih godina asortiman Ljevaonice pokrivao je proizvodnju vodovodnih, parnih, kondenzacionih, brodskih i drugih armatura, fazonskih komada i spojnih komada za salonitne cijevi, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poduzeće je do 1965. djelovalo u skladu s Osnovnim zakonom o upravljanju državnim privrednim poduzećima (SL 43/50), a nadalje u skladu s Osnovnim zakonom o poduzećima (SL 17/65). Organe upravljanja poduzećem činili su: Radni kolektiv, Radnički savjet i Upravni odbor. Radni kolektiv sačinjavali svi radnici koji su svoje pravo upravljanja ostvarivali putem zborova radnika tj. zborova radnih ljudi, referenduma i posredno putem izabranih savjeta. Radni kolektivi bili su organizirani prema radnim jedinicama, osnovnim organizacionim jedinicama, privrednog ili uslužnog karaktera. Rukovodioc radne jedinice provodio je odluke zbora radnika i rukovodio i organizirao proces proizvodnje u radnoj jedinici. Radni kolektiv ostvarivao je svoje pravo upravljanja preko svojih izbornih organa: Radničkog savjeta i Upravnog odbora.
Radnički je savjet bio predstavnik cijelog radnog kolektiva i najviši organ upravljanja. Prvi RS formiran je 6. rujna 1950. Upravni odbor neposredno je upravljao poduzećem na temelju odluka Radničkog savjeta. Na čelu poduzeća nalazio se direktor koji je rukovodio svim poslovima i potpisivao poduzeće. Uvođenjem Zakona o udruženom radu poduzeće se preustrojilo u radnu organizaciju sastavljanu od sljedećih OOURa: Modelarija, Proizvodnja armatura, Transport, Ljevaonica Varaždin, Remont osnovnih sredstava i energetika, Ljevaonica Čakovec, Robni promet i RZ opći i kadrovski poslovi.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVŽ-387 Ljevaonica i tvornica armatura (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 7720
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica