Facebook
Naziv: Ljevaonica i tvornica armatura (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-387
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: LJV (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1967
Arhivske jedinica: 5.70 d/m
Tehničke jedinica: 22 knj. ; 3 kut. ; 21 svež
Odgovornost: Ljevaonica Varaždin (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Najvažnije informacije o stvaratelju nalaze se u zapisnicima sjednica Upravnog odbora i Radničkog savjeta nastalim u razdoblju 1952-1966. S obzirom da je Ljevaonica ušla 1962. u sastav Metalske industrije Varaždin, u fondu se nalazi i građa o radu MIV-a u razdoblju 1962-1966. Većinu građe sačinjava dokumentaciju o radnim odnosima i peronalni dosjei. Ostatak građe čine razni pravilnici, te financijska i građevinska dokumentacija. Unutar fonda nalazi se dio građe o tvornici Drvoza u razdoblju djelovanja unutar tvornice MIV.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u registraturi stvaratelja odlagani prema sadržaju u velik broj zasebnih serija. Unutar serija primjenjivan je uglavnom kronološki slijed. U Arhivu je zadržan registraturni sistem. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14709
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica