Facebook
Naziv: Državni arhiv u Varaždinu
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAVŽ
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Varaždinu
Historijat: Državni arhiv u Varaždinu
Status: Javni
OIB/MB: 3006166
Sjedište: Hrvatska Varaždin Davorina Trstenjaka 7
Telefon: 042/332-500
Fax: 042/332-508
E-mail: dav@dav.hr
Web: http://www.dav.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
Niža tijela: Arhivski sabirni centar Koprivnica [DAVŽ-SCKC]
Sabirni arhivski centar Krapina [DAVŽ-SCKR]
Politika akvizicija: Državni arhiv u Varaždinu preuzima po službenoj dužnosti gradivo upravnih tijela, pravnih tijela s javnim ovlastima, javnih službi i javnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave s područja svoje nadležnosti. Arhiv posjeduje i osobne i obiteljske fondove te fondove raznih privatnih organizacija (udruge, poduzeća i dr.) koji su većim dijelom prikupljeni poklonom i otkupom.
Nadležnost: Svoju djelatnost Arhiv obavlja temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br.105/97). Zakonom utvrđenu djelatnost arhiv obavlja na području Varaždinske županije, u najvećem dijelu Krapinsko-zagorske, te polovici Koprivničko-križevačke županije. Područje nadležnosti Arhiva obuhvaća:
A) Gradove:
- Varaždin, Ludbreg, Varaždinske Toplice, Ivanec, Lepoglava, Novi Marof (Varaždinska županija);
- Koprivnica (Koprivničko-križevačka županija);
- Krapina, Klanjec, Pregrada, Zabok, Zlatar (Krapinsko-zagorska županija).
B) Općine:
- Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko (Varaždinska županija);
- Bedekovčina, Budinšćina, Desinić, Đurmanec, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar-Bistrica (Krapinsko-zagorska županija);
- Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac (Koprivničko-križevačka županija).
Radno vrijeme: Čitaonica Državnoga arhiva u Varaždinu nalazi se u zgradi sjedišta arhiva u Varaždinu, Trstenjakova 7. Otvorena je radnim danom od 8.00-14.30 sati. Arhivsko gradivo je moguće koristiti i u našim arhivskim sabirnim centrima Koprivnica i Krapina u istom vremenskom intervalu.
Uvijeti korištenja: Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAVŽ-a.
Opis zgrade(a): Sjedište Državnog arhiva u Varaždinu smješteno je u Pavlinskom marofu u Varaždinu, Trstenjakova 7. Sama je zgrada spomenik kulture, a podignuta je u drugoj polovici 18. st. U ovom su objektu smješteni radni prostori, čitaonica, izložbeni prostor i manji dio spremišnih prostora. U Varaždinu Arhiv ima još tri spremišna prostora od kojih je, u arhitektonskom smislu, najzanimljivija Žitnica grofova Celjskih iz 15.st. Ukupna površina prostora koji koristi Arhiv u Varaždinu iznosi 1848 m², od čega je 1127 m² spremišnog prostora.
Lokacija: Sjedište Državnog arhiva u Varaždinu nalazi se u ulici Davorina Trstenjaka 7, 42000 Varaždin.
Usluge istraživanja: Čitaonica Državnog arhiva u Varaždinu raspolaže s 15 radnih mjesta od čega 2 opremljena čitačima mikrofilma, 1 računalom koje omogućuju pristup bazi podataka s opisom arhivskog gradiva, a 3 radna mjesta je opremljeno priključcima za rad računalima tako korisnici mogu koristiti i svoja računala. U čitaonici se nalaze obavijesna pomagala fondova i zbirki DAVŽ-a i u njoj se uz arhivsko gradivo naručuje i koristi knjižna građa. Stručno osoblje u čitaonici zaprima zahtjevnice za korištenje arhivskog gradiva i knjižne građe; zahtjevnice za istraživanje; zahtjevnice za izdavanje ovjerenih preslika, potvrda i uvjerenja; narudžbe za izradu preslika izvornog i mikrofilmiranog gradiva te pružaju stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i arhivskog gradiva. Naknade za usluge navedene u čl. 42 i 43 Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) naplaćuju se prema cjeniku DAVŽ-a.
Javni sadržaji: U prostorima Državnoga arhiva u Varaždinu organiziraju se tematske izložbe, predavanja za polaznike osnovnih i srednjih škola, te predstavljanja izdanja arhiva i srodnih kulturnih ustanova.
Identifikator: HR-DAVŽ / IM 51
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica