Facebook
Naziv: Arhivski sabirni centar Koprivnica
Tip imatelja: Sabirni centar
Oznaka: DAVŽ-SCKC
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Varaždinu
Status: Javni
Sjedište: Hrvatska Koprivnica Trg bana J.Jelačića 6
Telefon: 048/ 642-154
Fax: 048/642-154
E-mail: davz.asckoprivnica@gmail.com
Godina osnutka: 1959.
Više tijelo: Državni arhiv u Varaždinu [DAVŽ]
Politika akvizicija: Prema uputama i smjernicama Državnoga arhiva u Varaždinu, ASC Koprivnica, preuzima po službenoj dužnosti gradivo upravnih tijela, pravnih tijela s javnim ovlastima, javnih službi i javnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave s područja svoje nadležnosti. Arhiv posjeduje i osobne i obiteljske fondove te fondove raznih privatnih organizacija (udruge, poduzeća i dr.) koji su većim dijelom prikupljeni poklonom i otkupom.
Nadležnost: Svoju djelatnost ASC Koprivnica obavlja temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97). Zakonom utvrđenu djelatnost arhiv obavlja na području Koprivničko-križevačke županije. Područje nadležnosti Arhiva obuhvaća grad Koprivnicu i općine Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.
Gradivo: Arhivski sabirni centar Koprivnica čuva više od 1.500 dužnih metara arhivskog gradiva iz XX. stoljeća, raspoređenog u više od 100 arhivskih fondova i zbirki koje je najvećim dijelom nastalo djelovanjem središnjih tijela državne uprave, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova.
Radno vrijeme: Arhivsko gradivo može se naručiti osobno u čitaonici, pismeno, telefaksom ili elektroničkom poštom. Gradivo naručeno do 12.00 sati, moguće je dobiti slijedećga dana, a naručeno poslije 12.00 sati za 2 dana.
Čitaonica ASC Koprivnica otvorena je od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati. Iznimno čitaonica uoči blagdana i praznika radi do 12.00 sati. Blagadanom i praznikom Arhiv ne radi.
Uvijeti korištenja: Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAVŽ.
Opis zgrade(a): Sjedište ASC Koprivnica je Trg bana Josipa Jelačića 6 Koprivnica. Sama je zgrada spomenik kulture. U ovom su objektu smješteni radni prostori, čitaonica i manji dio spremišnih prostora, a drugo se spremište nalazi na Trgu J. Jelačića 7.
Usluge istraživanja: Čitaonica ASC Koprivnica raspolaže s 2 radna mjesta. Arhiv ima pristup internetu. Korisnici mogu koristiti svoja računala. U čitaonici se uz arhivsko gradivo naručuje i koristi knjižna građa. Stručno osoblje u čitaonici zaprima zahtjevnice za korištenje arhivskog gradiva i knjižne građe; zahtjevnice za istraživanje; zahtjevnice za izdavanje ovjerenih preslika, potvrda i uvjerenja; narudžbe za izradu preslika izvornog i mikrofilmiranog gradiva te pružaju stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i arhivskog gradiva. Naknade za usluge navedene u čl. 42 i 43 Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) naplaćuju se prema cjeniku DAVŽ-a.
Javni sadržaji: Zbog skučenosti kako spremišnog, tako i radnog prostora, zgrada ne posjeduje javne prostore.
Napomena: Sve pravne usluge (ovjere i uvjerenja, koji se daju strankama) ovjeravaju se u Državnom arhivu u Varaždinu.
Identifikator: HR-DAVŽ / IM 217
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica