Facebook
Naziv: Sabirni arhivski centar Krapina
Tip imatelja: Sabirni centar
Oznaka: DAVŽ-SCKR
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Varaždinu
Status: Javni
Sjedište: Hrvatska Krapina Velika Ves 137
Telefon: 049/342-202
Fax: 049/342-202
E-mail: dav@kr.t-com.hr
Godina osnutka: 1959.
Više tijelo: Državni arhiv u Varaždinu [DAVŽ]
Politika akvizicija: Prema uputama i smjernicama Državnoga arhiva u Varaždinu, ASC Krapina, preuzima po službenoj dužnosti gradivo upravnih tijela, pravnih tijela s javnim ovlastima, javnih službi i javnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave s područja svoje nadležnosti. Arhiv posjeduje i osobne i obiteljske fondove te fondove raznih privatnih organizacija (udruge, poduzeća i dr.) koji su većim dijelom prikupljeni poklonom i otkupom.
Nadležnost: Svoju djelatnost ASC Krapina obavlja temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97). Zakonom utvrđenu djelatnost arhiv obavlja na području Krapinsko-zagorske županije, odnsno gradova Krapina, Klanjec, Pregrada, Zabok, Zlatar i općina Bednja, Bedekovčina, Budinšćina, Desinić, Đurmanec, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar-Bistrica.
Gradivo: ASC Krapina čuva cca. 2400 d/m arhivskoga gradiva, od polovice XIX. st. do danas. Gradivo je raspoređeno u 300-injak fondova i zbirki, koje je najvećim dijelom nastalo djelovanjem središnjih tijela državne uprave, prosvjetnih, kulturnih, gospodarskih, zdravstvenih i drugih ustanova.
Radno vrijeme: Arhivsko gradivo se može naručiti osobno u čitaonici, pismeno, telefaksom ili elektronbičkom poštom. Gradivo naručeno do 12.00 sati, moguće je dobiti slijedećga dana, a naručeno poslije 12.00 sati u iduća 2-3 dana. Čitaonica ASC Krapina otvorena je od ponedjeljka do petka od 8.00 - 14.00 sati. Iznimno čitaonica uoči blagdana i praznika radi do 12.00 sati. Blagadanom i praznikom Arhiv ne radi.
Uvijeti korištenja: Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAVŽ.
Opis zgrade(a): Sjedište ASC Krapina je u ulici Velika Ves 137, u dvorcu Popovec. Sama je zgrada spomenik kulture. U ovom su objektu smješteni radni prostori, čitaonica i spremišni prostori.
Lokacija: Sjedište ASC Krapina je u ulici Velika Ves 137, u dvorcu Popovec.
Usluge istraživanja: Čitaonica ASC Krapina raspolaže s 5 radnih mjesta. Arhiv ima pristup internetu. Korisnici mogu koristiti svoja računala. U čitaonici se uz arhivsko gradivo naručuje i koristi knjižna građa. Stručno osoblje u čitaonici zaprima zahtjevnice za korištenje arhivskog gradiva i knjižne građe; zahtjevnice za istraživanje; zahtjevnice za izdavanje ovjerenih preslika, potvrda i uvjerenja; narudžbe za izradu preslika izvornog i mikrofilmiranog gradiva te pružaju stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i arhivskog gradiva. Naknade za usluge navedene u čl. 42 i 43 Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) naplaćuju se prema cjeniku DAVŽ.
Javni sadržaji: Zbog skučenosti kako spremišnog, tako i radnog prostora, zgrada ne posjeduje javne prostore.
Napomena: Sve pravne usluge (ovjere i uvjerenja, koji se daju strankama) ovjeravaju se u Državnom arhivu u Varaždinu.
Identifikator: HR-DAVŽ / IM 219
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica