Facebook
Naziv: Kotarsko sjemensko poduzeće (Ludbreg)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1949 - 1951
Normativni nazivi: Kotarsko sjemensko poduzeće (Ludbreg) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarsko sjemensko poduzeće ludbreg (1949 - 1952) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Poduzeće je osnovano 11. veljače 1949. rješenjem KNO Ludbreg br. 1893-49 (NN 76/49) Poduzeće se nalazi pod administrativno operativnim rukovodstvom Izvršnog odbora KNO-a Ludbreg. Dana 31. kolovoza 1951. na mjesto Kotarskog sjemenskog poduzeća osnovana je sjemenska stanica „Livada“ u Ludbregu kao odjel Sjemenskog poduzeća „Livada“ iz Koprivnice. Službeno rješenje o prestanku rada Kotarskog sjemenskog poduzeća donio je NOK Ludbreg 15. rujna 1951.
Sjedišta: Ludbreg
Djelatnost: Poduzeće se bavi nabavom, otkupom, čišćenjem i dezinfekcijom sjemena i prodajom sjemenskih proizvoda.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu poduzeća nalazi se direktor koji rukovodi svim poslovima poduzeća. Direktora postavlja Izvršni odbor KNO-a Ludbreg. Direktor sklapa ugovore, raspolaže financijskim i obrtnim sredstvima, zaključuje kratkoročne zajmove uz suglasnost KNO-a Ludbreg. Godine 1949. poduzeće nije imalo administraciju, već su knjigovodstvene poslove obavljali službenici KNO-a Ludbreg. Godine 1951. u poduzeću je zajedno s direktorom zaposleno petero službenika.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVŽ-1088 Kotarsko sjemensko poduzeće Ludbreg (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 7843
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica