Facebook
Naziv: Kotarsko sjemensko poduzeće Ludbreg (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1088
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: KSPL (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Kotarsko sjemensko poduzeće (Ludbreg) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od malog broja spisa nastalih djelovanjem Kotarskog sjemenskog poduzeća u razdoblju 1950-1951 i djelovanjem likvidacione komisije u razdoblju 1951-1952. Sačuvano je nekoliko ključnih dokumenata kao što su izvještaji o radu poduzeća iz 1949. i 1951. godine, primopredajni zapisnik između Kotarskog sjemenskog poduzeća i Sjemenskog poduzeća „Livada“ iz Koprivnice i rješenje o prestanku rada poduzeća. Ostatak spisa odnosi se uglavnom na materijalno-financijsku dokumentaciju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su odloženi prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u opće spise.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 35: Narodni odbor kotara Varaždin
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14991
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica