Facebook
Naziv: Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda pri Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1950
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Ministarstvo financija. Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda (hrvatski)
Povijesni nazivi: Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda (1946 - 1950) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda osnovana je naredbom ministra financija NRH 7. veljače 1946. godine (NN 25/1946). Uredbom o likvidaciji odnosa nastalih konfiskacijom imovine privatnih kreditnih poduzeća (SL 19/1949) određeno je da se neunovčena imovina konfisciranih novčanih zavoda prenese na Narodnu banku FNRJ, a Komisija se ukida 1950. godine.
Sjedišta: Zagreb (1946-1950)
Djelatnost: Naredbom o osnivanju Komisije utvrđeni su njezini zadaci, odnosno poslovi koje je trebala obavljati, a oni su bili slijedeći: pomaganje narodnim sudovima i upravama narodnih dobara kod utvrđivanja imovine konfisiciranih novčanih zavoda i upravljanja tom imovinom, poduzimanje drugih radnji za što brže okončanje konfiskacijskog postupka; preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda od Uprave narodnih dobara; podnošenje prijedloga Ministarstvu financija o produženju i prijenosu na druge ustanove onih poslova novčanih zavoda koji su od interesa za narodnu privredu; likvidacija poslova koji se ne prenose na druge ustanove; predlaganje nadležnim vlastima rješenja u pitanjima namještenika i umirovljenika konfisciranih novčanih zavoda; obavljanje ostalih poslova koji joj budu stavljeni u dužnost.
Unutarnji ustroj / genealogija: Komisija se sastojala od tri člana, na čelu joj je bio predsjednik, a sve njih je imenovao i postavljao ministar financija i oni su mu bili neposredno odgovorni. Kao rukovoditelj, predsjednik Komisije je postavljao potreban broj stručnog i pomoćnog osoblja.
Stvaratelji: (1945 - 1953)
Identifikator: HR-HDA/S - 7861
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica