Facebook
Naziv: Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda pri Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-304
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KPKINZ (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1950 (Najveći dio gradiva fonda obuhvaća razdoblje 1946-1950. )
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 30 kut. ; 17 knj.
Odgovornost: Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda pri Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1946-1950)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Narodne banke Jugoslavije 1966. godine (akv. 15/1966). Prilikom preuzimanja gradivo ovog fonda sastojalo se od 40 svežnjeva koji su 1992. smješteni u spremište Slavetić, a zatim u spremište Januševec. Slijedeće, 1993. godine, gradivo je prenesno u arhivsko spremište na Savskoj cesti 131 u svrhu arhivske obrade.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od povjerljivih spisa, okružnica, spisa novčanih zavoda, spisa centralnih organa države, spisa sudbenih organa i organa narodne vlasti, spisa različitih poduzeća, ustanova i udruga, spisa o konfiskaciji novčanih zavoda, spisa delegacija koje su konfiscirale novčane zavode, izvješća o provođenju konfiskacije, završnih spisa likvidacije novčanih zavoda, bilanci, spisa o nekretninama, inventara novčanih zavoda, spisa o namještenicima novčanih zavoda, spisa mirovinskih fondova, različitih zakona, pravilnika, nacrta i prijedloga.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Pri obradi poštovao se prvobitni red odlaganja spisa. Fond je podijeljen na četiri serije i sedamnaest podserija. Serije su: 1. Povjerljivi spisi, 2. Opći spisi, 3. Predmetni spisi, 4. Ostali spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-304/SI - 1 Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda pri Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvatske 1946-1950 (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/AJ 4269
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica