Facebook
Naziv: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-283
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MF NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 184 d/m
Tehničke jedinica: 828 kut. ; 190 knj. ; 697 svež
Odgovornost: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1953)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora SRH 1988. godine (akv. 2/1988) i od Ministarstva financija RH 2000. godine (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od povjerljivih spisa, personalnih spisa, spisa carinskih prihoda i izvještaja, zapisnika o pregledima poduzeća, pregleda rashoda, deviznih planova i deviznih kredita, završnih računa i bilanci, spisa Uprave za cijene, prijedloga budžeta, spisa pokrića planskih gubitaka i izvanrednih rashoda, dopunskih budžeta, rebalansa budžeta, evidencija i sudskih rješenja o visini naknade za nacionalizirana poduzeća, analiza cijena i revizijskih nalaza, izvještaja o izvršenoj inventuri, likvidacijskih bilanci, spisa Uprave za komunalne banke, financijskih planova, spisa pravnog karaktera, te evidencija o eksproprijaciji.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Obrada fonda je u tijeku.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4248
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica