Facebook
Naziv: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-301
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DSPOUB NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1965
Arhivske jedinica: 50 d/m
Tehničke jedinica: 516 kut. ; 150 knj.
Odgovornost: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1953-1956)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je po službenoj dužnosti preuzimano tri puta. Prvi put je preuzeto od Sekretarijata za opću upravu Izvršnog vijeća Sabora NRH 1960. godine, drugi put je preuzeto od Ministarstva financija RH 2000. godine (akv. 14/2000) i treći put od Ministarstva pravosuđa RH 2007. godine (akv. 69/2007).
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od različitih okružnica, zapisnika o popisu i procjeni osnovnih sredstava, spisa Turističkog saveza Hrvatske, statističkih podataka o stanovništvu po kotarevima i općinama, analiza privrednih kretanja prema završnim računima, spisa o isplatama akontacija za nacionaliziranu imovinu, spisa zaposlenika koji se sastoje od rasporeda službenika, popisa službenika budžetskih ustanova po kotarevima, platnih iskaza, dokaza o stručnim ispitima. Osim toga, u gradivu nalazimo i programe rada i izvještaje o istom, različite preglede investicija, spise i izvještaje o stanju likvidacija banaka i različitih poduzeća i institucija. Također sadrži i spise o eksproprijaciji (uglavnom žalbe na prvostupanjska rješenja), predmete o nacionalizaciji i denacionalizaciji, te dosje pod nazivom "Procjena optantske imovine" za područje Istre.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4266
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica