Facebook
Naziv: Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-314
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SPS NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1953
Arhivske jedinica: 25 d/m
Tehničke jedinica: 4 svež ; 214 kut. ; 24 knj.
Odgovornost: Sekretarijat za personalnu službu Vlade Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1948-1953)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora SRH 1988. godine (akv. 2/1988). Godine 1995. po službenoj dužnosti preuzeta su tri svežnja gradiva Sekretarijata za personalnu službu Vlade NRH (Komisije za prevođenje službenika u nova zvanja) od Ministarstva financija RH (akv. 33/1995). Gradivo je osnovno popisano, prema tehničkim jedinicama.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda čine spisi personalne tematike a odnose se na službenike različitih hrvatskih republičkih i sudskih tijela, te poduzeća s područja NRH. Tako u gradivu nalazimo okružnice, zapisnike o polaganju stručnih ispita, preglede stručnih kadrova po organizacijskim jedinicama i po specijalnostima u narodnim odborima kotareva, popise i analize kadrova u hrvatskoj upravi (sudstvo, zdravstvo, prosvjeta i građevinarstvo), te spise Komisije za prevođenje službenika u nova zvanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-314/SI - 1 Sekretarijat za personalnu službu NRH (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/AJ 4278
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica