Facebook
Naziv: Bakarić, Vladimir
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1912 - 1983
Normativni nazivi: Bakarić, Vladimir (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika Gorica, 8. III. 1912. - Zagreb, 16. I. 1983. Političar. Pravni fakultet završio u Zagrebu (1935), gdje je i doktorirao dvije godine kasnije (1937). God. 1933. postao članom KPJ, 1935. izabran za sekretara SKOJ-a na Zagrebačkom sveučilištu. Godine 1937. postao član Agitpropa CK KPH, a 1940. član CK KPH. Prešavši na oslobođeni teritorij postao politički komesar Glavnog štaba NOV i Partizanskih odreda Hrvatske (do 1943). Bio je jedan od osnivača ZAVNOH-a te član njegovih najviših organa, vijećnik Prvog i Drugog zasjedanja AVNOJ-a, član njegova predsjedništva i zamjenik povjerenika za vanjske poslove NKOJ-a. Od 1944-1966. sekretar CK KPH (SKH), a od 1966-1969. predsjednik CK SKH. Od 1945. do 1953. predsjednik vlade, a zatim Izvršnog vijeća NRH, a od 1953. do 1963. predsjednik Sabora NRH. Bio je član Savjeta Federacije (1964-1974) te Predsjedništva SFRJ (u kojem je od 1974. do 1975. i ponovno od 1982. do smrti obavljao dužnost potpredsjednika). Od završetka rata obnašao je i brojne visoke partijske dužnosti (1952. član Izvršnog komiteta CK SKJ, 1966. član Predsjedništva SKJ, 1969. član Izvršnog biroa Predsjedništva SKJ), a bio je član ili šef brojnih državnih i partijskih delegacija (1946. Mirovna konferencija u Parizu, 1948. zasjedanje Generalne skupštine UN-a u Parizu).
Sjedišta: Zagreb
Identifikator: HR-HDA/S - 7938
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica