Facebook
Naziv: Bakarić Vladimir (fond)
Signatura: HR-HDA-1002
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Bakarić V. (hrvatski)
Razdoblje: 1930 - 1989
Arhivske jedinica: 14.90 d/m
Tehničke jedinica: 149 kut.
Odgovornost: Bakarić, Vladimir (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je u HDA tijekom 1993. pohranila Marija Šoljan-Bakarić. Gradivo se najprije čuvalo u Odsjeku za gradivo političkih stranaka i udruga. U siječnju 2000. je predano Odsjeku za starije arhivsko gradivo, a u listopadu 2005. Odsjeku za novije arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži materijale vezane za državničku i društveno-političku djelatnost V. Bakarića, odnosno njegov rad na mjestima sekretara CK KPH, predsjednika Vlade NRH, predsjednika Sabora NRH, člana Predsjedništva SFRJ, člana Predsjedništva SKJ te kao člana drugih državnih tijela; materijale o znanstvenoj, prosvjetnoj, kulturnoj i gospodarskoj djelatnosti; zatim govore i članke V. Bakarića; materijale vezane za njegovu znanstvenu djelatnost (okrugli stolovi, znanstveni skupovi, savjetovanja); materijale vezane za publicističku djelatnost; korespondenciju; gradivo Odbora za obilježavanje djela V. Bakarića te razne tiskane materijale (uglavnom novinski članci o V. Bakariću).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u 10 serija.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema Ugovoru o pohrani od 23. travnja 1993. gradivo se može koristiti i prije isteka roka uz prethodno odobrenje pohranitelja ili ovlaštenih osoba.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1002/P - 1 Popis gradiva Osobnog fonda Vladimir Bakarić (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 207: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 280: Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1081: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
Napomena o dopunskim izvorima: Dio gradiva se čuva i u Hrvatskom povijesnom muzeju (Zbirka fotogtrafskih albuma socijalističkog razdoblja).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4888
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica