Facebook
Naziv: Brodsko-posavska županija ''Ured za humanitarnu pomoć''
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1993 - 1998
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Izvršno vijeće Skupštine općine Slavonski Brod na 18. ratnoj sjednici 7.04. 1992.g. na osnovi članka 224. Statuta općine Slav. Brod („Službeni vjesnik općine Slavonski Brod“, poseban broj od 23.02.1990.g.) i članka 16. Odluke o Izvršnom vijeću Skupštine općine („Službeni vjesnik općine Slavonski Brod“, br. 3/90) donijelo je Odluku o osnivanju Ureda za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći na području općine Slavonski Brod.
Povijest: Početak Domovinskog rata bio je popraćen dolaskom u Slavonski Brod velikog broja prognanika iz istočne Slavonije, a uskoro i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, tako da se u jesen 1991. g. ukazala potreba za osnivanjem jednog tijela koje bi pomoglo već postojećoj službi socijalne skrbi – Centru za socijalnu skrb koji nije mogao zbrinuti tako veliki broj prognanika i izbjeglica koji su dolazili pretežno bez ikakve imovine. I vojne postrojbe, osobito 108. brigada Zbora narodne garde koja je prva osnovana na području Općine Slavonski Brod i borila se na području Okučana i Nove Gradiške, imale su velike potrebe za lijekovima, odjećom i hranom. I Bolnica pri Medicinskom centru u Slavonskom Brodu koja je zbrinjavala veliki broj ranjenika imala je povećane potrebe za lijekovima i drugom medicinskom opremom tako da se ukazala potreba da joj se pomogne donacijama Hrvata iz inozemstva. K tome se javio i problem prihvata i distribucije humanitarne pomoći koju su slali brojni pojedinci, osobito Hrvati zaposleni u raznim zemljama svijeta, kao i brojne humanitarne udruge, ali i potreba da se sustavno radi na traženju novih donatora. Stoga je na prijedlog Sekretarijata društvenih djelatnosti Općine Slavonski Brod, a odlukom Ratnog Izvršnog vijeća Općine Slavonski Brod, osnovan Odbor za socijalnu skrb, kasnije, početkom 1992., nazvan Odbor za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći Općine Slavonski Brod. Nakon osnivanja Ureda za prognanike i izbjeglice pri vladi Republike Hrvatske u prosincu 1991.g.1 početkom 1992.g. pri Općini Slavonski Brod osovana je Služba za humanitarne akcije (kasnije Ured za humanitarnu pomoć ili od 7. 04. 1992.g. Ured za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći općine Slavonski Brod2) na čelu sa Stipom Bošnjakom. Od tada istovremeno djeluje Ured pri Općini kao institucionalno tijelo i Odbor za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći kao volontersko – izvaninstitucionalno tijelo.
Sjedišta: Slavonski Brod (1993.-1998. )
Djelatnost: Ured za humanitarnu pomoć vodio je brigu o izradi analize socijalnog stanja i potreba izbjeglica i prognanika, te domicilnog stanovništva sa socijalnim potrebama, izradu i vođenje evidencijskih kartona i sl. Ured je u tome radu usko surađivao s mjesnim zajednicama (kasnije odborima) koje su vršile anketiranje stanovništva na svome području i stvorile popise žitelja sa socijalnim potrebama. Na prijedlog Odbora Centra za socijalnu skrb izradio je žute i bijele kartone za svakog prognanika i izbjeglicu, a kasnije i za ostale korisnike humanitarne pomoći, te evidencijske liste i kartone u kojima su zavođeni podaci o prijemu humanitarnih pošiljki. Pri mjesnim zajednicama osnivani su odbori prognanika koji su također pomagali u radu. Odbor je kontinuirano slao izvješća o prispjelim pošiljkama humanitrane pomoći Uredu za humanitarni rad pri Općini Slavonski Brod a kasnije, kada je od Ministarstva osnovan na osnovi Zakona o statusu prognanika i izbjeglica Regionalni ured za prognanike i izbjeglice pri Centru za socijalni rad i njemu, kao i direktno Uredu za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske. Ured se tijekom rada stalno susretao s problemima nedostatka skladišnog prostora, ljudi i sredstava za prijevoz, sortiranje i podjelu robe. Kriterije za raspodjelu humanitarne pomoći utvrdilo je Ministarstvo rada i socijalne skrbi već na samom početku rada ali su se oni stalno tijekom rada preispitivali i prilagođavali tekućim problemima tako da je u prosincu 1992.g. donesen i Zakon o humanitarnoj pomoći.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Ured je djelovao i kada je osnovana i službeno registrirana humanitarna Udruga građana „Feniks“ u kojoj su isti ljudi nastavili s istim radom na prikupljanju i distribuiranju humanitarne pomoći za cijelo područje Brodsko-posavske županije jer su potrebe za pomoći bile još uvijek vrlo velike. Iz sumarnih izvještaja Odbora moguće je vidjeti koje su velike količine humanitarne pomoći stizale u Slavonski Brod, naročito 1992. i 1993.g., a iz korespondencije se vidi kako je bio širok krug ljudi u inozemstvu koji su radili na širenju istine o tome što se zbiva u Hrvatskoj, na prikupljanju pomoći, pakiranju i otpremanju pošiljki u Hrvatsku. Bili su to vagoni hrane, lijekova, higijenskog pribora, obiteljskih paketa, poklon paketića za djecu svih uzrasta, nove i rabljene odjeće i obuće, posteljine, građevinskog materijala i dr. Prema podacima koje je donijela voditeljica Odbora dr. sc. prim. Dragica Bistrović do kraja 1995.g. stiglo je u Slavonski brod 9 tisuća tona pomoći u 673 transporta iz Austrije, 1550 tona u 129 transporta iz Njemačke, 1100 tona u 53 transporta i
Identifikator: HR-DASB/S - 7967
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica